Twórcy:


Szymon Syp

Szymon współpracuje z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji, prawa konkurencji oraz transakcji M&A. Obronił doktorat z prawa administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył studia doktoranckie z zakresu ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz studia LLM na Uniwersytecie w Indianie. Aktualnie przygotowuje doktorat z ekonomii prawa konkurencji w Szkole Głównej Handlowej. Założyciel Korporacyjnie.pl


Piotr Semeniuk

Piotr Semeniuk

Piotr kieruje działem prawnym w centrum analitycznym Polityka Insight. Wcześniej pracował w wiodących międzynarodowych kancelariach w Warszawie oraz w Dyrekcji ds. Konkurencji w Brukseli. Specjalizuje się w prawie antymonopolowym oraz publicznym prawie gospodarczym. Obronił doktorat z prawa konkurencji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ukończył studia LLM na Uniwersytecie Nowojorskim. Adwokat stanu Nowy Jork.

Osoby współpracujące:


Konrad Kohutek

Konrad Kohutek

Profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych na tej Akademii. Członek kolegium redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Stypendysta fundacji im. Alexandra von Humboldta. Autor ponad 150 publikacji z ww. dziedzin, w tym komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (współautorstwo z dr M. Sieradzką), a także 4 monografii, kilkunastu komentarzy do ustaw oraz rozporządzeń unijnych, jak również ponad 35 artykułów oraz prawie 60 glos do wyroków sądów krajowych lub unijnych. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.


Michał Strzelecki

Michał Strzelecki

Michał jest radcą prawnym, prowadzi indywidualną praktykę w Warszawie. Specjalizuje się w prawie nieuczciwej konkurencji, prawie konsumenckim i własności intelektualnej, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa reklamy. Więcej informacji: http://www.goldenline.pl/michal-strzelecki


Maciej Bernatt

Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski. Adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW; sekretarz naukowy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW. Stypendysta Fulbrighta, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i grantobiorca Narodowego Centrum Nauki. Publikował m.in. w Common Market Law Review, Competition Law Review i European Competition Law Review. Współautor komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i Systemu Prawa Prywatnego (Tom Prawo Konkurencji). Szerzej zob. pl.linkedin.com/pub/maciej-bernatt/8/b3/8b6/ oraz http://ssrn.com/author=1183912


Krzysztof Brysiewicz

Krzysztof Brysiewicz

Krzysztof jest radcą prawnym i specjalizuje się w prawie publicznym, w tym w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną, finansami publicznymi i zamówieniami publicznymi. Doradzał podmiotom z sektora prywatnego i publicznego w sprawach związanych z dystrybucją środków publicznych, w tym środków europejskich i prawidłowym ich wydatkowaniem. Krzysztof jest uznanym specjalistą w dziedzinie pomocy publicznej, wielokrotnie uczestniczył w charakterze prelegenta na konferencjach naukowych oraz branżowych. Jest autorem wielu publikacji poświęconych tematyce pomocy publicznej.


marek zdjęcie 2

Maciej Marek

Adwokat. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Szkole Głównej Handlowej. Członek Sekcji Prawa Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda. Specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie własności intelektualnej. Doradza krajowym i międzynarodowym podmiotom z sektora IT, FMCG, handlu i dystrybucji oraz branży budowlanej i wydobywczej. Autor publikacji z zakresu prawa konkurencji. Autor bloga konkurencjadoskonala.pl.


Marzdjęcie 1cin Mleczko

Pracownik Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK. Doktorant INP PAN w Zakładzie Prawa Konkurencji. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w zakresie prawa konkurencji w zdobywał w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Więcej: https://www.linkedin.com/in/mleczkoantitrust.


Katarzyzdjęcie 1na Manteuffel

Adwokat, od 2009 r. współpracuje z kancelarią Baker & McKenzie. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie antymonopolowym, prawie ochrony konsumentów oraz zamówieniach publicznych. Uczestniczyła w wielu transakcjach mających istotny wpływ na polski rynek, w tym m.in. w precedensowej sprawie Canal+/ITI (pierwszy wniosek do Komisji o przejecie sprawy przez UOKiK). Jest autorem publikacji w prasie biznesowej i profesjonalnej. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa konkurencji. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Warszawski i Centrum Prawa Amerykańskiego. Obecnie przygotowuje doktorat z zakresu prawa antymonopolowego.

Wydarzenia

No events found