Twórcy:


Szymon Syp

Szymon współpracuje z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji, prawa konkurencji oraz transakcji M&A. Obronił doktorat z prawa administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył studia doktoranckie z zakresu ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz studia LLM na Uniwersytecie w Indianie. Aktualnie przygotowuje doktorat z ekonomii prawa konkurencji w Szkole Głównej Handlowej. Założyciel Korporacyjnie.pl


Piotr Semeniuk

Piotr Semeniuk

Piotr kieruje działem prawnym w centrum analitycznym Polityka Insight. Wcześniej pracował w wiodących międzynarodowych kancelariach w Warszawie oraz w Dyrekcji ds. Konkurencji w Brukseli. Specjalizuje się w prawie antymonopolowym oraz publicznym prawie gospodarczym. Obronił doktorat z prawa konkurencji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ukończył studia LLM na Uniwersytecie Nowojorskim. Adwokat stanu Nowy Jork.

Osoby współpracujące:


Konrad Kohutek

Konrad Kohutek

Profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych na tej Akademii. Członek kolegium redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Stypendysta fundacji im. Alexandra von Humboldta. Autor ponad 150 publikacji z ww. dziedzin, w tym komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (współautorstwo z dr M. Sieradzką), a także 4 monografii, kilkunastu komentarzy do ustaw oraz rozporządzeń unijnych, jak również ponad 35 artykułów oraz prawie 60 glos do wyroków sądów krajowych lub unijnych. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.


Marcin Mleczko

Stażysta w Departamencie Prawnym Competition and Markets Authority w Londynie. Pracownik Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK. Asystent naukowy w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Więcej: https://www.linkedin.com/in/mleczkoantitrust.


Katarzyzdjęcie 1na Manteuffel

Adwokat, od 2009 r. współpracuje z kancelarią Baker & McKenzie. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie antymonopolowym, prawie ochrony konsumentów oraz zamówieniach publicznych. Uczestniczyła w wielu transakcjach mających istotny wpływ na polski rynek, w tym m.in. w precedensowej sprawie Canal+/ITI (pierwszy wniosek do Komisji o przejecie sprawy przez UOKiK). Jest autorem publikacji w prasie biznesowej i profesjonalnej. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa konkurencji. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Warszawski i Centrum Prawa Amerykańskiego. Obecnie przygotowuje doktorat z zakresu prawa antymonopolowego.

Wydarzenia

No events found