Omówienie wyroku SN z 3 października 2013 r. (sygn. akt III SK 67/12) – w skrócie: UOKiK na deskach

Omówienie wyroku SN z 3 października 2013 r. (sygn. akt III SK 67/12) – w skrócie: UOKiK na deskach 0

🕔16:16, 25.Lis 2013

Powszechnie wiadomo, że przedsiębiorcy rzadko kiedy wygrywają przed sądami z UOKiKiem w zakresie sporów wynikających z prawa konkurencji. Przykładowo w 2012 r. na 60 orzeczeń SOKiKu – 47 to wyroki oddalające odwołania od decyzji Prezes UOKiK (blisko 80% skuteczność UOKiK).

Czytaj całość
Opinia prawna a kara dla przedsiębiorstwa – uwagi w świetle wyroku Sądu w sprawie C-681/11

Opinia prawna a kara dla przedsiębiorstwa – uwagi w świetle wyroku Sądu w sprawie C-681/11 0

🕔23:52, 18.Cze 2013

W niniejszym wpisie chciałbym poruszyć i skomentować kwestię wyroku Sądu w sprawie C-681/11 w zakresie wykładni art. 101 TFUE. Wniosek o wydanie wyroku w trybie prejudycjalnym został przedstawiony w związku ze sporem, jaki zaistniał pomiędzy austriackim federalnym urzędem ochrony konkurencji

Czytaj całość
Opinia rzecznik generalnej dot. złej porady prawnej

Opinia rzecznik generalnej dot. złej porady prawnej 0

🕔23:43, 28.Lut 2013

Dziś opublikowana zostaał opinia rzecznik generalnej Kokott w dotycząca pytania prejudycjalnego austriackiego sądu (sprawa C‑681/11 Schenker i Co AG i in.) Krótki opis sprawy można znaleźć tutaj. Choć rzecznik wskazała, że obowiązywanie zasady nulla poena sine culpa w Unii uznawane

Czytaj całość
Zła porada prawna a odpowiedzialność przedsiębiorcy

Zła porada prawna a odpowiedzialność przedsiębiorcy 0

🕔23:46, 20.Sty 2013

Austriacki Sąd Najwyższy zwrócił się z interesującym pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości: czy nieprawidłowa porada prawna może usprawiedliwiać przedsiębiorcę łamiącego unijne reguły prawa konkurencji? Pytanie jest związane z postępowaniem dotyczącym austriackich przewoźników, którzy zostali oskarżeni o zakazane porozumienia cenowe i

Czytaj całość
UOKiK wygrywa w sądzie

UOKiK wygrywa w sądzie 2

🕔18:17, 20.Lut 2011

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował na swojej stronie internetowej, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oddalił odwołanie spółki PZU Życie od decyzji Prezesa UOKiK nakładającej karę w wysokości 50 mln złotych na spółkę PZU Życie (decyzja

Czytaj całość
Apelacja AstraZeneca od lipcowego wyroku

Apelacja AstraZeneca od lipcowego wyroku 1

🕔12:26, 15.Gru 2010

AstraZeneca, znaczący gracz na rynku farmaceutycznym, stała się pierwszą „ofiarą” nowego pomysłu Komisji Europejskiej, polegającego na próbie powstrzymania praktyk opóźniania wejścia leków generycznych na rynek za pomocą ugód patentowych i swoistego wykorzystywania możliwości nadawanych producentowi leku przez regulację sektorową. W

Czytaj całość
Polska Telefonia Cyfrowa ukarana przez Prezesa UOKiK

Polska Telefonia Cyfrowa ukarana przez Prezesa UOKiK 0

🕔00:36, 10.Lis 2010

W dniu dzisiejszym została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Decyzja nr DOK –9/2010 decyzja mocą której Prezes UOKiK nałożył na Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. (PTC) karę w wysokości 123.246.000 PLN.

Czytaj całość
Arbitraż a prawo konkurencji wg Sądu Najwyższego USA

Arbitraż a prawo konkurencji wg Sądu Najwyższego USA 0

🕔09:43, 26.Sty 2009

Arbitraż pewnych spraw

Wszystkie spory, kontrowersje lub różnice które mogą powstać pomiędzy Mitsubishi Motors Corporation a Kupującym z powodu lub w relacji do Artykułów I-B poprzez V tegoż Porozumienia lub w wyniku jego naruszenia, powinny być rozstrzygane przez arbitraż w Japonii w zgodzie z regułami i regulacjami Japońskiego Związku Arbitrażu Handlowego.

Czytaj całość
Poufność w postępowaniu prowadzonym przez KE

Poufność w postępowaniu prowadzonym przez KE 4

🕔01:29, 19.Sty 2009

Ciekawe rozróżnienie pojawia się w kwestii poufności na linii klient – prawnik w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jak również Sądu Pierwszej Instancji mając na względzie postępowanie antykonkurencyjne prowadzone przez Komisję Europejską. W sprawie AM & S Europe v. Commission of

Czytaj całość

Wydarzenia

No events found