Opinia prawna a kara dla przedsiębiorstwa – uwagi w świetle wyroku Sądu w sprawie C-681/11

Opinia prawna a kara dla przedsiębiorstwa – uwagi w świetle wyroku Sądu w sprawie C-681/11 0

🕔23:52, 18.Cze 2013

W niniejszym wpisie chciałbym poruszyć i skomentować kwestię wyroku Sądu w sprawie C-681/11 w zakresie wykładni art. 101 TFUE. Wniosek o wydanie wyroku w trybie prejudycjalnym został przedstawiony w związku ze sporem, jaki zaistniał pomiędzy austriackim federalnym urzędem ochrony konkurencji

Czytaj całość
Kwota bazowa przy ustalaniu wysokości kary za naruszenie prawa konkurencji – jak dyskrecja administracyjna ma się w Europie i w USA?

Kwota bazowa przy ustalaniu wysokości kary za naruszenie prawa konkurencji – jak dyskrecja administracyjna ma się w Europie i w USA? 0

🕔13:48, 13.Cze 2013

Niedawno pisałem o, moim zdaniem, zbyt dużej i nieuzasadnionej dyskrecji, jaka przysługuje UOKiK w ustalaniu tzw. kwoty bazowej kary nakładanej na przedsiębiorców za „naruszenia ograniczające konkurencję.” W komentarzu do mojego poprzedniego wpisu Bartosz Karolczyk poprosił mnie o przedstawienie, jak powyższe

Czytaj całość
Odpowiedzialność za naruszenie prawa konkurencji UE w kontekście sprzedaży przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność za naruszenie prawa konkurencji UE w kontekście sprzedaży przedsiębiorstwa 0

🕔11:26, 6.Cze 2013

Przemysław Rybicki, Radca prawny, Departament Prawa UE MSZ W dniu 17 maja 2013 r. Sąd (General Court of the EU) wydał interesujący wyrok w spawie T-146/09 Parker (Marine Hose cartel) dotyczącej kartelu na światowym rynku przewodów morskich. Postępowanie Komisji Europejskiej

Czytaj całość
Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję – realizacja zasady określoności kary, czy administracyjne szalbierstwo?

Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję – realizacja zasady określoności kary, czy administracyjne szalbierstwo? 0

🕔13:46, 4.Cze 2013

Powracam do prawa konkurencji. Chciałbym zwrócić uwagę czytelników na problem określoności kar nakładanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a przy okazji opisać, na przykładzie prawa konkurencji, specyficzne legislacyjne szalbierstwo, które odbywa się na szczeblu tworzenia prawa przez organy administracji,

Czytaj całość
Ile stracił budżet przez nieudolność ABW i UOKiK?

Ile stracił budżet przez nieudolność ABW i UOKiK? 0

🕔13:44, 8.Maj 2013

Poniższym wpisem chciałby przywitać się z portalem korporacyjnie.pl i podziękować jednocześnie za ofertę współpracy. Moją rolą ma być publikowanie wpisów na temat prawa konkurencji i konsumentów – na tym się skupię, choć niewykluczone będą również wpisy na temat prawa i

Czytaj całość
BCC: Przepisy projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wymagają dopracowania

BCC: Przepisy projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wymagają dopracowania 0

🕔14:06, 18.Mar 2013

BCC opublikowało stanowisko w sprawie wprowadzenia odpowiedzialności osób zarządzających za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ograniczających konkurencję do polskiego prawa konkurencji. Business Centre Club co do zasady pozytywnie ocenia wszelkie dążenia mające na celu ochronę polskiej przedsiębiorczości przed

Czytaj całość
O kryzysie w walce z kartelami

O kryzysie w walce z kartelami 0

🕔13:58, 18.Mar 2013

Jak poinformował na swojej stronie internetowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) w wyniku walki z nielegalnymi porozumieniami antykonkurencyjnymi w 2012 r. prowadził – 36 postępowań w sprawach antykonkurencyjnych porozumień, wydał – 19 decyzji w zakresie horyzontalnych i wertykalnych

Czytaj całość
Opinia Grupy Roboczej CARS ws. nowelizacji uokik

Opinia Grupy Roboczej CARS ws. nowelizacji uokik 0

🕔11:11, 14.Cze 2012

W odpowiedzi na zaproszenie do składnia uwag do dokumentu pod nazwą „Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów”, 5 czerwca 2012 r. została przesłana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opinia przygotowana przez członków Grupy Roboczej

Czytaj całość
Krótkie podsumowanie założeń zmian do systemu leniency

Krótkie podsumowanie założeń zmian do systemu leniency 1

🕔12:50, 24.Maj 2012

Dziś prezentujemy tekst gościnny autorstwa Antoniny Falandysz, prawnika w Kancelarii Wierzbowski Eversheds. W dniu 16 maja 2012 r. UOKiK opublikował założenia nowelizacji do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów („u.o.k.k.” lub „ustawa”). Wśród postulatów Urzędu znalazły się m. in. te

Czytaj całość
Zasada legal professional privilege w u.o.k.k. – ocena propozycji UOKiK

Zasada legal professional privilege w u.o.k.k. – ocena propozycji UOKiK 0

🕔15:30, 18.Maj 2012

Zachęcamy do lektury gościnnego tekstu Bartosza Turno na temat „Zasada legal professional privilege w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów – ocena propozycji UOKiK”. Przy okazji gratulujemy autorowi rekomendacji w rankingu Chambers Europe 2012!

Czytaj całość
Grupa Robocza ds. nowelizacji uokik z 2007 r.

Grupa Robocza ds. nowelizacji uokik z 2007 r. 0

🕔14:35, 9.Maj 2012

21 kwietnia 2012 r. powołana została w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) „Grupa Robocza ds. nowelizacji uokik z 2007 r.”. Będzie ona stanowić forum współpracy środowisk naukowych i profesjonalnych zainteresowanych udziałem w konsultacjach projektu nowelizacji tej ustawy, jaki zostanie

Czytaj całość
Doktryna upadającej firmy w majowym numerze Państwa i Prawa

Doktryna upadającej firmy w majowym numerze Państwa i Prawa 0

🕔10:11, 4.Maj 2012

W majowym numerze prestiżowego Państwa i Prawa został opublikowany mój artykuł traktujący o doktrynie upadającej firmy. Poniżej abstrakt: Niekorzystna sytuacja finansowa jednego z przedsiębiorstw będącego przedmiotem koncentracji może wpłynąć na zmianę analizy dokonywanej przez organ antymonopolowy. Uznawana za wpływającą niekorzystnie

Czytaj całość

Wydarzenia

No events found