UOKiK przesłał odwołanie PGE do sądu

UOKiK przesłał odwołanie PGE do sądu 0

🕔21:03, 15.Lut 2011

Portal Cire.pl poinformował o przekazaniu przez UOKiK do sądu odwołania PGE od odmownej decyzji Prezes Urzędu w sprawie przejęcia Energi. Oznacza to, że Urząd nie dokonał samokontroli swojej decyzji, na co liczyła PGE.

Czytaj całość
Nieudane leniency w „kartelu ogrodniczym”

Nieudane leniency w „kartelu ogrodniczym” 0

🕔15:59, 10.Lut 2011

UOKiK upublicznił wczoraj treść decyzji Nr DOK-11/2010 z 31 grudnia 2010 r. stwierdzającą istnienie porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku hurtowego obrotu wyrobami ogrodniczymi i nakładającą karę na jego uczestników. Szczególnie interesujące w tej decyzji są opisy dwóch nieudanych aplikacji

Czytaj całość
Prezes UOKiK zakazuje koncentracji Empik i Merlin

Prezes UOKiK zakazuje koncentracji Empik i Merlin 5

🕔13:37, 4.Lut 2011

Prezes UOKiK, po przeprowadzeniu największego w historii Urzędu badania rynku uznała, że przejęcie spółki Merlin przez NFI Empik doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Postępowanie zostało wszczęte w lipcu 2010 r., w trakcie jego trwania UOKiK skierował pytania do ponad 1100 potencjalnych

Czytaj całość
Enion ukarany za ubiegłoroczne awarie przez Prezesa URE

Enion ukarany za ubiegłoroczne awarie przez Prezesa URE 0

🕔11:10, 19.Sty 2011

URE poinformował o nałożeniu kary w wysokości 1 mln PLN na operatora systemu dystrybucyjnego ENION S.A. w związku z niedopełnieniem przez niego obowiązku utrzymywania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń umożliwiających przesyłanie energii w sposób ciągły i niezawodny.

Czytaj całość
Dawn raid Komisji (samochody ciężarowe)

Dawn raid Komisji (samochody ciężarowe) 1

🕔10:01, 19.Sty 2011

Wczoraj (18 stycznia) Komisja przeprowadziła niezapowiedziane kontrole u przedsiębiorców działających w branży samochodów ciężarowych. Kontrole miały miejsce w kilku państwach członkowskich i były przeprowadzane w związku podejrzeniem naruszenia art. 101 lub 102 TFUE (nie są znane bliższe okoliczności). Kilku przedsiębiorców

Czytaj całość
Decyzja Prezesa UOKiK zakazująca przejęcia Energii przez PGE

Decyzja Prezesa UOKiK zakazująca przejęcia Energii przez PGE 0

🕔14:37, 14.Sty 2011

W dniu dzisiejszym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udostępnił decyzję nr DKK-1/2011 zakazującą koncentracji PGE oraz Energii. Jak poinformował UOKiK na swojej stronie internetowej: „Planowana transakcja ma przede wszystkim charakter tzw. konsolidacji pionowej, ponieważ połączenie dokonałoby się pomiędzy

Czytaj całość
54 mln zł kary za zmowę na rynku farb i lakierów

54 mln zł kary za zmowę na rynku farb i lakierów 1

🕔12:26, 11.Sty 2011

UOKiK poinformował dziś w komunikacie prasowym o decyzji z 31 grudnia 2010 r. nakładającej prawie 54 mln zł kary na uczestników porozumieniu na rynku farb i lakierów. Postępowanie zakończone tą decyzją jest efektem pomyślnego leniency złożonego przez Castoramę. Nałożone kary:

Czytaj całość
Holenderski organ ukarał producentów szkła

Holenderski organ ukarał producentów szkła 0

🕔10:08, 11.Sty 2011

Holenderski organ antymonopolowy NMa poinformował o nałożeniu kar o łącznej wysokości ponad 17 mln EUR na przedsiębiorców, którzy według organu uczestniczyli w kartelu na rynku produkcji szyb zespolonych [GCR, NMa]. AGC Flat Glass otrzymała pełną redukcję kary w wyniku pomyślnej

Czytaj całość
Postępowanie UOKiK w sprawie nadużywania pozycji dominującej przez PGNiG

Postępowanie UOKiK w sprawie nadużywania pozycji dominującej przez PGNiG 0

🕔13:28, 5.Sty 2011

PGNiG poinformował wczoraj, w swoim komunikacie inwestorskim, że Prezes UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie nadużywania przez spółkę pozycji dominującej na krajowym rynku hurtowej sprzedaży gazu ziemnego. W ocenie Prezesa UOKiK nadużywanie pozycji dominującej na krajowym rynku hurtowej sprzedaży gazu

Czytaj całość
Komisja przedstawiła zarzuty czeskim spółkom

Komisja przedstawiła zarzuty czeskim spółkom 0

🕔10:22, 22.Gru 2010

20 grudnia 2010 r. Komisja ogłosiła, że przedstawiła zarzuty dwóm czeskim spółkom (J&T Investment Advisers oraz Energeticky a prumyslovy) podejrzanym o utrudnianie kontroli przeprowadzanej w sprawie potencjalnych naruszeń art. 101 lub 102 TFUE na czeskim rynku energetycznym. Zdaniem Komisji podczas

Czytaj całość
BREAKING: odwołanie E.ON w całości oddalone!

BREAKING: odwołanie E.ON w całości oddalone! 0

🕔14:53, 15.Gru 2010

Sąd (dawny Sąd Pierwszej Instancji) wydał dziś wyrok w sprawie odwołania E.ON od decyzji Komisji Europejskiej nakładającej 38 mln EUR kary za naruszenie plomby pozostawionej na noc na drzwiach w czasie przeszukania siedziby przedsiębiorcy („broken seal”). Sąd oddalił w całości

Czytaj całość
Apelacja AstraZeneca od lipcowego wyroku

Apelacja AstraZeneca od lipcowego wyroku 1

🕔12:26, 15.Gru 2010

AstraZeneca, znaczący gracz na rynku farmaceutycznym, stała się pierwszą „ofiarą” nowego pomysłu Komisji Europejskiej, polegającego na próbie powstrzymania praktyk opóźniania wejścia leków generycznych na rynek za pomocą ugód patentowych i swoistego wykorzystywania możliwości nadawanych producentowi leku przez regulację sektorową. W

Czytaj całość
Postępowanie przeciwko OZZ w Hiszpanii – komunikat

Postępowanie przeciwko OZZ w Hiszpanii – komunikat 0

🕔11:06, 11.Gru 2010

Pisaliśmy ostatnio o wszczętym przez hiszpański organ antymonopolowy postępowaniu przeciwko organizacjom zbiorowego zarządzania prawami własności intelektualnej. Poniżej prezentujemy tłumaczenie oficjalnego komunikatu CNC w tej sprawie. (Za tłumaczenie dziękujemy p. Natalii Dryjańskiej).

Czytaj całość
Dawn raid Komisji w sektorze farmaceutycznym (update)

Dawn raid Komisji w sektorze farmaceutycznym (update) 2

🕔12:29, 2.Gru 2010

Komisja Europejska przeprowadziła niezapowiedziane kontrole w sektorze farmaceutycznym. Choć Komisja potwierdziła dokonanie kontroli (link), nie jest jeszcze potwierdzone, gdzie miały miejsce kontrole, ani też czego dotyczyły. Jedynie AstraZeneca potwierdziła, że kontrola miała miejsce na terenie jej przedsiębiorstwa. Update Według oświadczenia

Czytaj całość
Dawn raid w Niemczech

Dawn raid w Niemczech 0

🕔10:43, 1.Gru 2010

Niemiecki urząd antymonopolowy przeprowadził niezapowiedziane kontrole u przedsiębiorców tapet. Urząd prowadzi postępowanie dotyczące potencjalnej zmowy na tym rynku, a postępowanie dotyczy prawdopodobnie okresu od 2005 r. Jeden z prodeucentów, A.S. Création Tapeten, wydał już oświadczenie prasowe i potwierdził przeprowadzenie kontroli.

Czytaj całość

Newsletter

Wydarzenia

No events found