Dawn raid Komisji (samochody ciężarowe)

Dawn raid Komisji (samochody ciężarowe) 1

🕔10:01, 19.Sty 2011

Wczoraj (18 stycznia) Komisja przeprowadziła niezapowiedziane kontrole u przedsiębiorców działających w branży samochodów ciężarowych. Kontrole miały miejsce w kilku państwach członkowskich i były przeprowadzane w związku podejrzeniem naruszenia art. 101 lub 102 TFUE (nie są znane bliższe okoliczności). Kilku przedsiębiorców

Czytaj całość
54 mln zł kary za zmowę na rynku farb i lakierów

54 mln zł kary za zmowę na rynku farb i lakierów 1

🕔12:26, 11.Sty 2011

UOKiK poinformował dziś w komunikacie prasowym o decyzji z 31 grudnia 2010 r. nakładającej prawie 54 mln zł kary na uczestników porozumieniu na rynku farb i lakierów. Postępowanie zakończone tą decyzją jest efektem pomyślnego leniency złożonego przez Castoramę. Nałożone kary:

Czytaj całość
Holenderski organ ukarał producentów szkła

Holenderski organ ukarał producentów szkła 0

🕔10:08, 11.Sty 2011

Holenderski organ antymonopolowy NMa poinformował o nałożeniu kar o łącznej wysokości ponad 17 mln EUR na przedsiębiorców, którzy według organu uczestniczyli w kartelu na rynku produkcji szyb zespolonych [GCR, NMa]. AGC Flat Glass otrzymała pełną redukcję kary w wyniku pomyślnej

Czytaj całość
Komisja przedstawiła zarzuty czeskim spółkom

Komisja przedstawiła zarzuty czeskim spółkom 0

🕔10:22, 22.Gru 2010

20 grudnia 2010 r. Komisja ogłosiła, że przedstawiła zarzuty dwóm czeskim spółkom (J&T Investment Advisers oraz Energeticky a prumyslovy) podejrzanym o utrudnianie kontroli przeprowadzanej w sprawie potencjalnych naruszeń art. 101 lub 102 TFUE na czeskim rynku energetycznym. Zdaniem Komisji podczas

Czytaj całość
BREAKING: odwołanie E.ON w całości oddalone!

BREAKING: odwołanie E.ON w całości oddalone! 0

🕔14:53, 15.Gru 2010

Sąd (dawny Sąd Pierwszej Instancji) wydał dziś wyrok w sprawie odwołania E.ON od decyzji Komisji Europejskiej nakładającej 38 mln EUR kary za naruszenie plomby pozostawionej na noc na drzwiach w czasie przeszukania siedziby przedsiębiorcy („broken seal”). Sąd oddalił w całości

Czytaj całość
Naruszenia proceduralne prawa konkurencji przez przedsiębiorcę a UOKiK

Naruszenia proceduralne prawa konkurencji przez przedsiębiorcę a UOKiK 0

🕔23:45, 22.Lis 2010

Polecamy tekst Szymona nt. decyzji Prezesa UOKiK w sprawie Polskiej Telefonii Cyfrowej opublikowany w Gazecie Finansowej z 19 listopada.

Czytaj całość
799 milionów kary dla linii lotniczych

799 milionów kary dla linii lotniczych 0

🕔00:47, 10.Lis 2010

Komisja Europejska ukarała 11 linii lotniczych karą pieniężną w wysokości prawie 800 milionów euro. Linie lotniczy były uczestnikami porozumienia, które wpłynęło na usługi lotnicze w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wśród ukaranych są linie m.in. Air Canada, Japan Airlines, Air France

Czytaj całość
Polska Telefonia Cyfrowa ukarana przez Prezesa UOKiK

Polska Telefonia Cyfrowa ukarana przez Prezesa UOKiK 0

🕔00:36, 10.Lis 2010

W dniu dzisiejszym została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Decyzja nr DOK –9/2010 decyzja mocą której Prezes UOKiK nałożył na Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. (PTC) karę w wysokości 123.246.000 PLN.

Czytaj całość
Pierwsza ugoda zawarta między członkami kartelu a Komisją Europejską

Pierwsza ugoda zawarta między członkami kartelu a Komisją Europejską 0

🕔16:51, 11.Cze 2010

Niecały miesiąc temu Komisja Europejska ogłosiła zawarcie ugody w postępowaniu antymonopolowym z członkami kartelu na rynku pamięci DRAM (m.in. Nec, Hitachi, Mitsubishi i Samsung). Postępowanie wszczęte zostało na podstawie aplikacji leniency złożonej przez Micron, który otrzymał 100% redukcję kary. Co

Czytaj całość
Działalność UOKiK w 2009 roku

Działalność UOKiK w 2009 roku 0

🕔14:20, 23.Kwi 2010

Według informacji udzielonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) w 2009 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zajmował się 668 sprawami w zakresie praktyk ograniczających konkurencję oraz 857 sprawami w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Czytaj całość
Pierwszy uwięziony w związku z naruszeniem prawa konkurencji w Irlandii

Pierwszy uwięziony w związku z naruszeniem prawa konkurencji w Irlandii 0

🕔14:48, 20.Sty 2010

W listopadzie 2009, po raz pierwszy w Irlandii, sąd orzekł karę pozbawienia wolności bez zawieszenia w związku z udziałem przedsiębiorcy w kartelu. Czynem, za który orzeczona została ta sankcja było niezapłacenie grzywny wymierzonej za udział w porozumieniu cenowym. Skazaną osobą

Czytaj całość
411 milionów złotych, cement oraz UOKIK

411 milionów złotych, cement oraz UOKIK 0

🕔14:43, 10.Gru 2009

W dniu 8 grudnia 2009 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję stwierdzającą istnienie porozumienia ograniczającego konkurencję wśród producentów cementu. Nałożył też karę o łącznej wysokości 411 milionów złotych, co stanowi największą sumę w dotychczasowej działalności Urzędu. Stronom obecnie

Czytaj całość
Private enforcement w Parlamencie Europejskim

Private enforcement w Parlamencie Europejskim 0

🕔17:30, 25.Mar 2009

W celu podtrzymania tematu privte enforcement w UE, polecam zapoznanie się z projektem rezolucji Parlementu Europejskiego w sprawie Białej Księgi. Link do materiałów: www.europarl.europa.eu Update – 26 marca 2009 Dziś Parlment Europejski przyjął rezolucję dotyczącą Białej Księgi. Komisarz ds. Konkurencji,

Czytaj całość
Kilka słów o private enforcement w Europie

Kilka słów o private enforcement w Europie 11

🕔21:31, 17.Mar 2009

Zagadnienie roszczeń prywatnoprawnych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem europejskiego prawa konkurencji. Pomimo wzmożonego zainteresowania tą tematyką, zwłaszcza od wydania Białej Księgi w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji, w kwietniu 2008 r., wciąż pozostaje duża liczba nierozwiązanych kwestii. Prezentowany (bardzo) pobieżny przegląd przedstawia problemy, które są tylko kroplą w „morzu private enforcement”, ale mam nadzieję, że rozpocznie szerszą dyskusję na łamach blogu.

Czytaj całość
Leniency – nowe regulacje UOKiKu

Leniency – nowe regulacje UOKiKu 0

🕔22:04, 12.Lut 2009

W najbliższym czasie tj. od 24 lutego 2009 wejdą w życie: Rozporządzenie w sprawie programu leniency Wytyczne w sprawie łagodzenia kar – praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców Istotą polityki leniency jest możliwość znacznego obniżenia kary dla przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia przez

Czytaj całość

Newsletter

Wydarzenia

No events found