iKAR antymonopolowy 5(6) 2017

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Październik 2, 2017 09:37 Uaktualniony

iKAR antymonopolowy 5(6) 2017

Własnie ukazał się nowy iKAR! Zapraszamy do lektury pod tym linkiem.

 

Nagroda Honorowa CARS 2017. Wielka Sowa dla Profesor Anny FornalczykNagroda Honorowa CARS 2017. Wielka Sowa dla Profesor Anny Fornalczyk
od redakcjiOchrona konkurencji w UE – nowe zjawiska i tendencje orzecznicze (od redaktor numeru)

Artykuły

Aplikacja UBER lub jak ująć sharing economy w istniejące ramy prawne? Maciej Toroń, Katarzyna Wiese, Aplikacja UBER lub jak ująć sharing economy w istniejące ramy prawne?
Rabaty stosowane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w latach 2011–2015 Kamil Bułakowski, Rabaty stosowane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w latach 2011–2015
Możliwość ograniczania handlu równoległego produktami leczniczymi przez podmioty odpowiedzialne w świetle prawa konkurencji Mateusz Mądry, Możliwość ograniczania handlu równoległego produktami leczniczymi przez podmioty odpowiedzialne w świetle prawa konkurencji
Instytucja decyzji zobowiązującej w unijnym orzecznictwie – spór o zakres stosowania zasady proporcjonalności Marcin Mleczko, Instytucja decyzji zobowiązującej w unijnym orzecznictwie – spór o zakres stosowania zasady proporcjonalności
Modele regulacji prawnej konkurencji oraz międzynarodowe formy prawne realizacji polityki konkurencji Kseniia Smyrnova, Modele regulacji prawnej konkurencji oraz międzynarodowe formy prawne realizacji polityki konkurencji

Przegląd prawa i orzecznictwa

Owoce zatrutego drzewa vs. owoce morza. Dopuszczalność wykorzystywania dowodów bezprawnych w postępowaniu antymonopolowym przed Komisją. Owoce zatrutego drzewa vs. owoce morza. Dopuszczalność wykorzystywania dowodów bezprawnych w postępowaniu antymonopolowym przed Komisją.
Glosa do wyroku Sądu z 8 września 2016 r. w sprawie T-54/14 Goldfi sh i in. przeciwko Komisji Europejskiej (Mateusz Mroczek)
Selektywność systemu podatkowego na potrzeby art. 107 ust. 1 TFUE a równe traktowanie i dyskryminacja. Selektywność systemu podatkowego na potrzeby art. 107 ust. 1 TFUE a równe traktowanie i dyskryminacja.
Glosa do wyroku TS z 21 grudnia 2016 r. w sprawach połączonych C-20/15 P i C-21/15 P Komisja Europejska przeciwko World Duty Free Group SA (C-20/15 P) oraz Banco Santander SA (C-21/15 P) i Santusa Holding SL (C-21/15 P) (Łukasz Stępkowski)
Zmowa na rynku układów scalonych do kart inteligentnych (smart card chips). Zmowa na rynku układów scalonych do kart inteligentnych (smart card chips).
Glosa do wyroku Sądu z 15 grudnia 2017 r. w połączonych sprawach T-758/14 Infineon Technologies AG przeciwko Komisji oraz T-762/14 Koninklijke Philips NV Philips France przeciwko Komisji (Szymon Gołębiowski)
Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym jako podstawa unieważnienia decyzji w sprawie koncentracji przedsiębiorców. Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym jako podstawa unieważnienia decyzji w sprawie koncentracji przedsiębiorców.
Glosa do wyroku Sądu Unii Europejskiej z 7 marca 2017 r. w sprawie T-194/13 United Parcel Service, Inc. przeciwko Komisji Europejskiej (Marta Michałek-Gervais)

Przegląd piśmiennictwa

Algorithms and Collusion – Background Note by the Secretariat, DAF/COMP(2017)4, OECD – Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, 2017 (omówienie) Algorithms and Collusion – Background Note by the Secretariat, DAF/COMP(2017)4, OECD – Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, 2017 (omówienie) (Agata Jurkowska-Gomułka)

Sprawozdania

Annual Conference on European State Aid Law Annual Conference on European State Aid Law, Trewir, 24–25 listopada 2016 r. (Emilia Wardęga)
Głos w sprawie racjonalizacji stosowania zgód warunkowych w sprawach koncentracji przedsiębiorców Głos w sprawie racjonalizacji stosowania zgód warunkowych w sprawach koncentracji przedsiębiorców (o możliwości zmiany decyzji o zgodzie warunkowej), Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, 30 maja 2017 r. (Jarosław Łukawski, Grzegorz Materna)
Harmonisation of Private Antitrust Enforcement. A Central and Eastern European Perspective Druga Międzynarodowa Konferencja Harmonisation of Private Antitrust Enforcement. A Central and Eastern European Perspective. Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r. (Magdalena Knapp, Paulina Korycińska-Rządca)
Sprawozdanie z działalności Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych za rok 2016 Sprawozdanie z działalności Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych za rok 2016 (Nina Łazarczyk)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

 

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Październik 2, 2017 09:37 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found