Czy Komisja Europejska stosuje różne standardy antymonopolowe?

Piotr Semeniuk
Dodane przez Piotr Semeniuk Sierpień 27, 2017 21:03

Czy Komisja Europejska stosuje różne standardy antymonopolowe?

Wiosną na zlecenie Fundacji „Pomyśl o Przyszłości” powstał raport mający na celu analizę aktywności Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej pod kątem geograficznego „spread-u” podejmowanych przez nią spraw – autorem raportu jest niżej podpisany. Zleceniodawcy chcieli sprawdzić, czy w sprawach dotyczących nadużyć pozycji dominującej oraz pomocy publicznej nasz region (w raporcie posługuję się pojęciem kraje „nowej” Europy) wypada porównywalnie do państw „starej” Unii.

Wnioski płynące z raportu rzeczywiście wskazują na możliwość dyskryminacji państw „nowej” Unii i pochodzących z nich przedsiębiorstw względem krajów, które były członkami Wspólnoty przed 2004 r. Raport był m.in. prezentowany pod koniec czerwca 2017 r. na spotkaniu ministrów gospodarki państw V4 (w tym wicepremiera Mateusza Morawieckiego), a także Chorwacji, Rumunii, Bułgarii i Słowenii. Jesienią raport będzie zapewne tematem kolejnych dyskusji przedstawicieli polskiego rządu, Komisji Europejskiej oraz doktryny prawa antymonopolowego – są one planowane w Polsce i w Brukseli. Cały raport dostępny jest pod tym linkiem. Poniżej jego główne tezy (jestem ciekawy waszych opinii i komentarzy).

Cele i wartości unijnej polityki konkurencji nie mogą być utożsamiane z dobrobytem konsumenta. Komisja Europejska, stosując wspólnotowe prawo antymonopolowe, powinna mieć na uwadze szersze cele unijnej polityki gospodarczej, np. budowę wspólnego rynku. Elementem unijnej polityki gospodarczej powinna być też spójność, czyli wyrównywanie społeczno-gospodarczych różnic pomiędzy regionami. By zachować spójność oraz tworzyć wspólny rynek, unijna polityka konkurencji powinna zapewnić dostęp do zagranicznych rynków firmom z państw nowej Unii. Jeżeli Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisji Europejskiej (dalej: Dyrekcja ds. Konkurencji) nie zmieni polityki wobec tych państw, to dysproporcje w bogactwie krajów członkowskich będą wzrastać, co przełoży się na spadek konkurencyjności całej Wspólnoty.

Ilościowa i jakościowa analiza decyzji Dyrekcji ds. Konkurencji wskazuje na możliwość nierównego traktowania państw starej (przystąpiły do Wspólnoty przed 2004 r.) i nowej Unii oraz wywodzących się z nich firm. Zróżnicowanie dotyczy stosowania przepisów o pomocy publicznej i przepisów antymonopolowych (zakaz nadużywania pozycji dominującej).

Firmy z państw, które przystąpiły do Unii po 2004 r. częściej niż przedsiębiorstwa ze starej Europy starają się korzystać z unijnego prawa antymonopolowego, by powstrzymać swoich konkurentów przed „nadużywaniem pozycji dominującej”. Dyrekcja ds. Konkurencji odrzuca jednak ich skargi. Powyższy trend zdaje się nasilać – ostatnie cztery z odrzuconych skarg na nadużycie pozycji dominującej pochodzą z krajów nowej Unii. Biorąc pod uwagę rozmiar gospodarek państw członkowskich, liczba decyzji stwierdzających nadużycie pozycji dominującej przez firmy z nowej Unii oraz nakładanych kar pieniężnych wydaje się nieproporcjonalnie duża wobec liczby decyzji, których adresatami są przedsiębiorstwa ze starej Unii. Od 2004 r. Dyrekcja ds. Konkurencji ani razu nie opowiedziała się po stronie przedsiębiorstwa z nowo przyjętych państw członkowskich, jeżeli sprawa dotyczyła nadużycia pozycji przez firmę ze starej Unii.

Również w ramach unijnej polityki pomocy publicznej, za którą w Komisji Europejskiej odpowiada Dyrekcja ds. Konkurencji, preferowane są państwa starej Unii. Udzielane przez nie subsydia są przez Komisję kwestionowane znacznie rzadziej niż w przypadku krajów nowej Unii – zarówno pod względem kwot, jak i liczby decyzji. Jeżeli Komisja kwestionuje pomoc udzielaną przez państwa starej Unii, to wykonują one decyzje Komisji rzadziej niż kraje nowej Unii i mniej skutecznie odzyskują zakwestionowane przez Komisję subsydia. Ponadto, z niejasnych przyczyn, Komisja tylko wobec krajów nowej Unii korzysta z wyjątkowego instrumentu prawnego, którym jest nakaz zawieszenia pomocy.

Piotr Semeniuk
Dodane przez Piotr Semeniuk Sierpień 27, 2017 21:03
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found