Rusza polski program dla sygnalistów!

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Kwiecień 10, 2017 12:16 Uaktualniony

Rusza polski program dla sygnalistów!

Dziś ruszyła nowa podstrona uokik.gov.pl poświęcona w całości konkurencji: http://konkurencja.uokik.gov.pl. Strona prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z działaniami, które UOKiK podejmuje w celu zwalczania praktyk ograniczających konkurencję: znajdziemy tam informacje o karach, programie leniency, ochronie tajemnic przedsiębiorstw, możliwości ugodowego zakończenia spraw, itp.

Jednocześnie, tak jak zapowiadaliśmy na portalu Antitrust.pl w czerwcu ubiegłego roku, ostatecznie wystartował pilotażowy program pozyskiwania informacji od tzw. sygnalistów.

Zwiększenie wykrywalności zmów to jedno z najważniejszych zadań urzędu. Dlatego chcemy wprowadzać nowe narzędzia poprawiające naszą skuteczność. Jedną z nich jest instytucja sygnalistów. Chodzi o anonimowe informacje od osób, które posiadają wiedzę o niedozwolonych działaniach. Uruchomiliśmy numer telefonu i adres mejlowy (tel. 22 55 60 500, sygnalista@uokik.gov.pl), pod którymi można przekazać dowody na praktyki ograniczające konkurencję – Prezes Urzędu, Marek Niechciał.

Co istotne, UOKiK prowadzi prace nad zmianami przepisów, które wprowadzą na trwałe instytucję sygnalistów do prawa antymonopolowego. Wtedy też przekonamy się o jej ostatecznym kształcie.

W tej chwili, podczas trwania pilotażowego programu UOKiK zachęca do:

  • przekazywania UOKiK anonimowej informacji na piśmie (bez wskazania nadawcy),
  • przekazywania informacji przez osobę pośredniczącą w kontaktach (np. przez adwokata, radcę prawnego lub inną zaufaną osobę),
  • przekazywania informacji osobiście na spotkaniu – prawnicy UOKiK nie będą podczas takiego spotkania zmierzali do poznania tożsamości sygnalisty, a rozmowa będzie dotyczyła jedynie zaobserwowanej nieprawidłowości.

W przypadku zainteresowania spotkaniem należy, nie ujawniając swojej tożsamości, podjąć kontakt z UOKiK w celu ustalenia daty spotkania. Termin spotkania może zostać ustalony również przez zaufaną osobę pośredniczącą w kontaktach z UOKiK (np. pełnomocnika).

Warto podkreślić, że w zeszłym miesiącu to Komisja Europejska wprowadziła nowe narzędzie dla „anonimowych demaskatorów zachowań nieetycznych” (tłum. oryginalne!).

Osoby mające do czynienia z praktykami biznesowymi, które ich zdaniem są szkodliwe, mogą one pomóc unormować tę sytuację. Informacje wewnętrzne mogą być potężnym narzędziem wspierającym Komisję w wykrywaniu karteli i innych praktyk antykonkurencyjnych. To nowe narzędzie umożliwi nam gromadzenie i przekazywanie informacji przy zachowaniu anonimowości. Przekazywane informacje mogą w szybki i skuteczny sposób przyczyniać się do powodzenia prowadzonych przez nas dochodzeń z korzyścią dla konsumentów i całej gospodarki UE. – Komisarz Margrethe Vestager.

Jakie motywy mogą kierować sygnalistami w przypadku braku przewidzianych nagród pieniężnych? Zapewne istnieje również szereg osób, które mogą chcieć „odegrać się” na pracodawcy, lub byłym pracodawcy. Co jednak z informacjami pozbawionymi czynnika emocjonalnego? Zgodnie z najnowszymi badaniami, poziom świadomości co do bezprawności ustalania cen jest wysoki. Można więc oczekiwać, że w przypadku pozyskania informacji o bezprawnym działaniu naturalną reakcją jest przekazanie takiego sygnału. Szeroka ochrona tożsamości sygnalistów powinna eliminować „siłę” działającą z drugiej strony, a więc kojarzącą takie zachowanie z pejoratywnie nacechowanym „donoszeniem”. 

Czas pokaże, czy nowe narzędzia okażą się skuteczne. Wydaje się jednak, że samo poszerzanie arsenału narzędzi jest krokiem w przód. Należy bowiem zauważyć, że wykrywanie zmów nie jest jedyną funkcją dobrze funkcjonującego programu dla sygnalistów. Więcej o tej kwestii w artykule Jana Polańskiego „Tajwańczycy dmuchają w gwizdek” opublikowanego na łamach portalu Antitrust.pl:

(…) funkcją programu nagradzania powinno być odstraszanie. Byłbym bowiem skłonny stwierdzić, że z punktu widzenia systemowego optymalną sytuacją nie jest wykrywanie karteli i prowadzenie postępowań przeciwko ich członkom (w tej sytuacji „damage has been done”), ale ich „prewencyjna” destabilizacja. Ostatecznie, podobnie jak w przypadku innego rodzaju polityk, w przypadku prowadzenia polityki ochrony konkurencji istotne są nie tylko efekty, które widać (ujawnienie działalności kartelu), ale również te których nie widać (generalne zmniejszenie prawdopodobieństwa sformowania kartelu). Chociaż te pierwsze z oczywistych względów koncentrują więcej uwagi, o ogólnej skuteczności polityki zazwyczaj decydują te drugie.

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Kwiecień 10, 2017 12:16 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found