Przedostatni iKAR w tym roku

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Grudzień 20, 2016 09:18 Uaktualniony

Przedostatni iKAR w tym roku

Zachęcamy do zapoznania się z nowym iKARem.

 

Od redaktora

Artykuły

Maciej Marek, Wyłączenie dystrybucji selektywnej spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Adrian Bielecki, Unia i fuzja personalna w polskim prawie ochrony konkurencji

Marta de Bazelaire de Ruppierre, Wadliwe uzasadnienie jako postawa unieważnienia decyzji Komisji Europejskiej w świetle aktualnego orzecznictwa TSUE dotyczącego kontroli przedsiębiorstw

Joanna Piechucka, Marta Stryszowska, Metody ustalania podejrzenia istnienia zmowy przetargowej

Joanna Affre, Joanna Piechucka, Piotr Skołubowicz, Marta Stryszowska, Utrudnianie dostępu do rynku jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na pobieraniu opłat półkowych podlegająca każdorazowemu badaniu

Przegląd prawa i orzecznictwa

 Katarzyna Górna, Małgorzata Kozak, Anna Wawruch, Ograniczenia konkurencji w porozumieniach wertykalnych – czy jest miejsce na badanie skutku? Uwagi w świetle ostatniego orzecznictwa sądów polskich i TSUE

Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności przedsiębiorcy za antykonkurencyjne zachowanie niezależnego usługodawcy.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 lipca 2016 r. w sprawie VM Remonts SIA, Ausma grupa SIA przeciwko Konkurences padome (oraz Konkurences padome przeciwko Pārtikas kompānija SIA)
(Marta Michałek-Gervais).

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji a dostęp do informacji publicznej.
Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 16.12.2015 r. SAB/Wa 796/15
(Aleksandra Kędzior).

Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK.
Wyrok SOKiK z dnia 20 marca 2015 r., XVII AmA 136/11 oraz z dnia 8 sierpnia 2014 r., XVI AmA 145/11
(Dariusz Aziewicz)

Przegląd piśmiennictwa

Jan Szczodrowski, Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015, s. 350 (Konrad Kohutek)

 Anna M. Nolan, Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odesłań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 228 (Dariusz Aziewicz)

Sprawozdania

Seminarium naukowe Najważniejsze zmiany w sferze ochrony konsumentów w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.
Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. (Jarosław Łukawski)

 Sprawozdanie z wykładu gościnnego prof. Michaela Jacobsa, pt. The Durability of the Chicago School in Antitrust: What Accounts for it?
(Anna Tworkowska-Baraniuk)

Contents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 7(5)Pobierz cały numer

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Grudzień 20, 2016 09:18 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found