Krajowa Rada Notarialna (KRN) vs. UOKiK

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Sierpień 10, 2016 23:17 Uaktualniony

Krajowa Rada Notarialna (KRN) vs. UOKiK

W 2010 roku Prezes UOKiK nałożył na Krajową Radę Notarialną karę w wysokości 35 tys. złotych za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Chodziło o postanowienia kodeksu etyki zawodowej notariusza, które pozwalały otworzyć kancelarię w budynku, w którym jest już kancelaria jedynie za zgodą Rady Izby Notarialnej. Zdaniem Urzędu przepis ograniczał konkurencję pomiędzy notariuszami, ponieważ część z nich miała utrudniony dostęp do rynku.

Postępowanie toczy się już od wielu lat. Od decyzji Prezesa UOKiK zostało wniesione odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ze względów proceduralnych ją uchylił. Orzeczenie SOKiK zostało podtrzymane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. W uzasadnieniu podniesiony został argument, że Prezes Urzędu nie odniósł się do niewielkiej zmiany w przepisach Kodeksu, która nastąpiła jeszcze przed wydaniem decyzji przez UOKiK. Z tego względu zdaniem Sądu „nie została należycie wyjaśniona podstawa faktyczna zapadłej decyzji”.

Zgodnie z informacjami podanymi przez rp.pl, kilka dni temu Sąd Najwyższy uchylił na posiedzeniu niejawnym wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Treść uzasadnienia nie jest jeszcze znana, ale możliwe że orzeczenie SN zakończy wieloletni spór.

Sygn. akt (za rp.pl) III SK 42/15
Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Sierpień 10, 2016 23:17 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found