Cezary Banasiński laureatem „Nagrody CARS” 2016

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Czerwiec 12, 2016 13:57 Uaktualniony

Cezary Banasiński laureatem „Nagrody CARS” 2016

W roku 2016 Nagroda CARS została przyznana za osiągnięcia naukowe w zakresie prawa lub ekonomii ochrony konkurencji w latach 2013-2015. Laureatem został dr hab. Cezary Banasiński. Lista bazowa książek, spośród których została wybrana praca znajduje się poniżej.

Zwycięzcy oraz wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy.

1 Cezary Banasiński Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. Mateusz Błachucki Polish Competition Law, UOKiK, Warszawa 2013.

 

3. Antoni

Bolecki

Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2013.

4. Łukasz Grzejdziak Regulacja finansowania usług publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

5. Jakub

Kociubiński

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Unii Europejskiej. Wyzwanie dla europejskiego modelu gospodarczego, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013.

6. Małgorzata Król-Bogomilska Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Wyd. Scholar,

Warszawa 2013.

 

7. Aleksander   Maziarz Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL,

Lublin 2013.

8. Marta Michałek

 

Right to Defence in EU Competition Law: The Case of Inspections, University of Warsaw Faculty of Management Press, Warsaw 2015.

9. Rajmund Molski Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015.

10. Anna M. Nolan Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odesłań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw, Beck, Warszawa 2015.

 

11. Anna Piszcz Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Wyd. Temida 2, Białystok 2013.

12. Andrzej Powałowski Prawo ochrony konkurencji, Difin, Warszawa 2015.

13 Piotr Semeniuk

 

Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015.

14. Małgorzata Sieradzka Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, CH Beck, Warszawa 2015.

15. Rafał Sikorski Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej, C.H.

Beck, Warszawa 2013.

16. Konrad Stolarski Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomuni-kacyjnych w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015.

17. Jan Szczodrowski Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji. Prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach,LEX a Wolters Kluwer Company, Warszawa 2015.

18. Bartosz Turno Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Czerwiec 12, 2016 13:57 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found