Pierwszy numer iKAR w 2016 r. – przegląd artykułów

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Kwiecień 2, 2016 20:11 Uaktualniony

Pierwszy numer iKAR w 2016 r. – przegląd artykułów

Właśnie ukazał się pierwszy numer antymonopolowego iKARa w 2016 roku zredagowany przez dr hab. Annę Piszcz, prof. UwB, p.o. kierownika Katedry Prawa Publicznego Gospodarczego UwB.

Zachęcamy do lektury!

 

Artykuły

Wdrożenie pakietu CRDIV/CRR do prawa polskiegoJarosław Fidala, Wertykalne porozumienia cenowe typu RPM w kontekście rynku książki

Wdrożenie pakietu CRDIV/CRR do prawa polskiegoPiotr Semeniuk, Nieantymonopolowa kontrola koncentracji na rynku audiowizualnym, nieruchomości i farmaceutycznym

Wdrożenie pakietu CRDIV/CRR do prawa polskiegoJoanna Lenart, Teresa Kaczyńska, Kiedy utworzenie nowej spółki nie będzie kwalifikowane jako utworzenie nowego przedsiębiorcy (joint venture)? Praktyczne rozważania dotyczące problematyki joint venture w polskim prawie konkurencji

Wdrożenie pakietu CRDIV/CRR do prawa polskiegoEwa Mandrosz, „Tajemniczy klient” jako nowe narzędzie w zakresie pozyskiwania dowodów praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów    

Wdrożenie pakietu CRDIV/CRR do prawa polskiegoMarcin Kolasiński, Samoregulacja działalności reklamowej w Polsce – szanse oraz zagrożenia dla ochrony konkurencji i konsumentów

Wdrożenie pakietu CRDIV/CRR do prawa polskiegoAnna Tworkowska-Baraniuk, Internet jako miejsce czynów nieuczciwej konkurencji – problematyka prawnej ochrony domeny internetowej przedsiębiorcy

 

Przegląd prawa i orzecznictwa

Wdrożenie pakietu CRDIV/CRR do prawa polskiego Kinga Bryl, Wdrożenie pakietu CRDIV/CRR do prawa polskiego

Nowe rozporządzenie dotyczące wyłączeń grupowych dla porozumień transferu technologii – jakie porozumienia z niego skorzystają? Magdalena Knapp,  Nowe rozporządzenie dotyczące wyłączeń grupowych dla porozumień transferu technologii – jakie porozumienia z niego skorzystają?

Zasada proporcjonalności przy wymierzaniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów prawa konkurencji. Analiza metody obliczania wysokości kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorstwa na przykładzie Unii Europejskiej, Turcji oraz Polski Aleksandra Kłoczko, Zasada proporcjonalności przy wymierzaniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów prawa konkurencji. Analiza metody obliczania wysokości kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorstwa na przykładzie Unii Europejskiej, Turcji oraz Polski

Private enforcement w Niemczech – przegląd orzecznictwa Mariusz Motyka-Mojkowski,  Private enforcement w Niemczech – przegląd orzecznictwa

Klauzule antykonkurencyjne w umowach najmu lokali wielkopowierzchniowych w galeriach handlowych. Klauzule antykonkurencyjne w umowach najmu lokali wielkopowierzchniowych w galeriach handlowych.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie C-345/14 SIA Maxima Latvijaprzeciwko Konkurences padome (Olga Stefanowicz)

Standard prawny oceny wertykalnych porozumień cenowych polegających na ustalaniu sztywnych (lub minimalnych) cen odsprzedaży na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Standard prawny oceny wertykalnych porozumień cenowych polegających na ustalaniu sztywnych (lub minimalnych) cen odsprzedaży na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Glosa częściowo aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2011 r., III SK 21/11 (Agata Zawłocka-Turno, Bartosz Turno)

Czy przeniesienie pliku do folderu „kosz” stanowi naruszenie obowiązku współdziałania w toku kontroli prowadzonej przez Prezesa UOKiK? Czy przeniesienie pliku do folderu „kosz” stanowi naruszenie obowiązku współdziałania w toku kontroli prowadzonej przez Prezesa UOKiK?
Wyrok Sądu Apelacyjnego Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 r., VI ACa 446/14 (Radosław Niwiński)

Możliwość miarkowania kary pieniężnej wymierzonej przedsiębiorcy. Możliwość miarkowania kary pieniężnej wymierzonej przedsiębiorcy.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r., VI ACa 1515/13 (Justyna Pilśnik) .

 

Przegląd piśmiennictwa

Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów Rajmund Molski, Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 329 (Sławomir Dudzik)

Sprawozdania

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym, Łódź, 9 grudnia 2015 r. (Marcin Kraśniewski)

 

 

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Kwiecień 2, 2016 20:11 Uaktualniony
Napisz komentarz

1 Komentarz

  1. Emilia Kwiecień 4, 15:03

    Bardzo dziękuję za te pdf’y :) Przegapiłam Ikara, ale na pewno nadrobię i napiszę moją opinię.
    Pozdrawiam!

    Odpowiedz na ten komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found