Projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Marzec 28, 2016 13:58

Projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (datowany na 7 marca 2016 r.), („Projekt założeń„).

Projekt założeń a kolejno ustawy wiąże się z obowiązkiem implementacji do polskiego porządku prawnego do 27 grudnia 2016 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętych przepisami prawa krajowego.

W związku z opublikowanym projektem założeń projektu ukazał się artykuł na gazetaprawna.pl pod interesującym tytułem „Pokrzywdzeni przez kartele będą mogli odzyskać swoje pieniądze”. W artykule przytoczono m.in. wypowiedzi Piotra Semeniuk dotyczące podsumowania prezesury Adama Jassera, wprowadzając przy tym moim zdaniem w błąd czytelników. Przekaz artykułu jest oto taki: za prezesury Adama Jassera UOKiK nie wykrywał karteli, a co więcej zaprzepaścił osiągnięcia poprzedniczki na tym polu, dlatego też Prawo i Sprawiedliwość zamierza rozprawić się z nieuczciwymi praktykami:) I „dlatego też Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło założenia nowej ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.”.

Jak stwierdził w dyskusji na naszym fanpage’u adw. Maciej Syska, można dojść do wniosku, że sama dyrektywa 2014/104 powstała w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Tymczasem prace nad złożeniami do projektu ustawy implementującej dyrektywę 2014/104 toczyły się dobrych kilka miesięcy (stawiam tezę, że przed objęciem rządów PiS). Już w listopadzie 2015 r. SPK zorganizowało warsztaty dotyczące implementacji dyrektywy w Polsce. Prace nad dyrektywą (trwające kilka lat) wcale nie dotyczyły faktu, że UOKiK (czy też inne organy antymonopolowe w państwach członkowskich) nie wykrywały (wykrywają) karteli, ale dlatego, aby ułatwić dochodzenie roszczeń podmiotom poszkodowanym wskutek naruszeń prawa konkurencji poprzez harmonizację standardów (chodzi więc o prywatnoprawne egzekwowanie prawa konkurencji).

Poniżej krótkie podsumowanie założeń Projektu założeń (zainteresowanych szczegółowymi rozwiązaniami odsyłam do Projektu założeń):

a) przyjęcie odrębnej ustawy o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji;

b) ustawa powinna znaleźć zastosowanie do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji bez względu na istnienie wpływu naruszenia na handel między państwami członkowskimi (niezależnie od tego czy naruszenie ma wymiar krajowy czy unijny);

c) zdefiniowanie m.in. „kartelu” oraz „nabywca bezpośredni/nabywca pośredni”;

d) odpowiedzialność oparta na zasadzie bezprawności;

e) unormowanie kwestii przedawnienia roszczeń;

f) ustanowienie wzruszalnego domniemania przerzucenia nadmiernego obciążenia na pośredniego nabywcę, którego podstawą będzie fakt nabycia przez tego nabywcę produktów lub usług objętych naruszeniem prawa konkurencji, którego sprawcą jest pozwany oraz fakt nadmiernego obciążenia bezpośredniego nabywcy tych produktów lub usług;

g) właściwość sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu;

h) możliwość wytaczania powództwa przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców na rzecz przedsiębiorców;

i) możliwość wytaczania powództwa przez organizacje pozarządowe na rzecz konsumentów;

j) szczególny tryb wyjawienia środków dowodowych.

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Marzec 28, 2016 13:58
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found