Szybsza kontrola koncentracji – rok obowiązywania nowych przepisów

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Styczeń 26, 2016 12:25 Uaktualniony

Szybsza kontrola koncentracji – rok obowiązywania nowych przepisów

18 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której celem miało być skuteczniejsze eliminowanie praktyk monopolistycznych i ochrona uczciwej, nastawionej na dobrobyt konsumenta konkurencji.

Nowelizacja domyka dotychczasowe luki prawne i przyczyni się do wzmocnienia ochrony konkurencji i konsumentów. Gospodarka wolnorynkowa wymaga uczciwej, nakierowanej na dobrobyt konsumenta konkurencji między firmami. Skuteczna ochrona konkurencji działa na rzecz uczciwych przedsiębiorców, wspiera rozwój gospodarczy, innowacyjność i dobrobyt konsumentów– mówił w zeszłym roku Prezes UOKiK Adam Jasser.

Na kilka dni przed odwołaniem Adama Jassera, równo rok po wprowadzeniu nowych przepisów w życie, UOKiK opublikował krótkie podsumowanie efektów nowelizacji.

W znowelizowanej ustawie, w przedmiocie kontroli koncentracji wprowadzona została dwuetapowa procedura analizy wniosków w sprawie fuzji i przejęć, która polegała na tym, że proste koncentracje miały być rozpatrywane w ciągu miesiąca, a skomplikowane w ciągu pięciu (dodatkowych czterech). Jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów wyrażano obawy, że instytucja ta może nie działać skutecznie. Po pierwsze, polska regulacja, w odróżnieniu od unijnej, przewiduje jednolite kryteria oceny koncentracji zarówno w pierwszej, jak i w drugiej fazie. Oznacza to, że Urząd musi dokładnie przeanalizować nawet najmniej skomplikowane koncentracje, każdorazowo ustalając że „konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku”. Mogło to budzić uzasadnione wątpliwości co do możliwości dochowania terminu miesięcznego.  Po drugie, przejście z terminu miesięcznego do terminu pięciomiesięcznego może okazać się relatywnie łatwe, ponieważ jest zależne od interpretacji przez Prezesa pojęć „sprawa szczególnie skomplikowana”, „uzasadnione prawdopodobieństwo” i podobnych pojęć nieostrych. Statystyki jednak pozytywnie zaskakują, ponieważ jak czytamy na stronie UOKiK, czas postępowania został znacznie skrócony:

Średni czas na wydanie decyzji, od 18 stycznia do końca 2015 r., wyniósł 34 dni. Rok wcześniej, w tym samym okresie, było to 56 dni. Od wejścia w życie nowelizacji w sprawach koncentracji wydano 212 decyzji, z czego w jednym przypadku była to zgoda warunkowa. W 2015 r. nie wydano żadnej decyzji zakazującej koncentracji.

W ramach nowelizacji wprowadzono też nową instytucję (zagadnienie czy jest to całkowicie nowa instytucja budzi wątpliwości w doktrynie), tzw. zastrzeżeń (competition concern), które polegają na tym, że w trakcie postępowania Urząd informuje przedsiębiorcę o swoich zastrzeżeniach dot. antykonkurencyjnych skutków planowanej transakcji. Dzięki temu, jeszcze w toku sprawy strony mogą poznać prawdopodobny kierunek rozstrzygnięcia oraz mają możliwość odniesienia się do stanowiska Urzędu przed wydaniem ostatecznej decyzji.

Zgodnie z zapowiedziami UOKiK, wprowadzenie tej instytucji miało na celu usprawnienie dialogu między przedsiębiorcami i Urzędem. Wydanie zastrzeżeń oraz następnie ustosunkowanie się przedsiębiorcy do zastrzeżeń miałoby w większym stopniu kreować i wpływać na treść i zakres wydawanej decyzji warunkowej. Nie jest to więc odwzorowanie unijnego Statement of Objections, które polega na wydaniu zastrzeżenia w momencie, kiedy wszystko wskazuje na to, że zostanie wydana decyzja negatywna. Polskie zastrzeżenia pomimo oczywistej, korzystnej dla przedsiębiorcy funkcji jaką jest informowanie go o ewentualnych zarzutach Urzędu jeszcze przed wydaniem decyzji, miały być też krokiem do zwiększenia roli wspomnianego wcześniej dialogu, czyli elementu tzw. negocjacyjnego stosowania prawa konkurencji. Czy były krokiem skutecznym?

Zgodnie z informacjami podawanymi przez UOKiK, w przeciągu roku zastrzeżenia zgłoszone zostały jedynie dwa razy. 19.01 na stronie Urzędu pojawiła się informacja, że po przedstawieniu spółce Xella Polska zastrzeżeń, ta wycofała zgłoszenie zamiaru przejęcia Grupy Silikaty. Kilka dni później UOKiK przedstawił zastrzeżenia wobec koncentracji polegającej na przejęciu przez Cargill Poland kontroli nad spółką Dossche, ale efekt ich wydania jest jeszcze nie znany.

 

 

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Styczeń 26, 2016 12:25 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found