Kara UOKiK dla PKP Cargo

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Styczeń 5, 2016 11:10 Uaktualniony

Kara UOKiK dla PKP Cargo

PKP Cargo podało, że UOKiK nałożył na spółkę karę w wysokości 14,22 mln zł w związku z nadużywaniem pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowym przewozów towarowych w latach 2006-2007. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w  najnowszym ‚Raporcie Bieżącym’ z 4 stycznia 2016 r.:

7 lipca 2009 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał za praktykę ograniczającą konkurencję odmowę świadczenia przez Spółkę usług kolejowego przewozu towarów swoim konkurentom na zasadach szczególnych, tj. w drodze zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarów Spółki, oraz nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 60.362.072 złotych.
Na mocy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 r., zostały uchylone wyroki sądów I oraz II instancji. W dniu 17 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił Decyzję Prezesa UOKiK z 7 lipca 2009 r. W związku z tym w dniu 3 grudnia 2013 r. Prezes UOKiK zwrócił Spółce zapłaconą karę pieniężną, a w dniu 4 sierpnia 2014 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 12.555.311 złotych, która stanowi zwrot odsetek od wspomnianej kary. Po ponownym przeprowadzeniu postępowania, dnia 31 grudnia 2015 r. Prezes UOKIK wydał decyzję nr DOK-5/2015, o której wspomniano powyżej.
PKP Cargo, zdaniem UOKiK, przeciwdziałało ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania konkurencji, poprzez wprowadzenie zmian w „Zasadach sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP Cargo” 1 Maja 2006 r. UOKiK stwierdził zaniechanie powyższej praktyki w dniu 1 lipca 2007 r.
W ocenie zarządu PKP Cargo decyzja UOKiK  jest bezpodstawna. W związku z powyższym spółka zamierza odwołać się od niej do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Styczeń 5, 2016 11:10 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found