Kongres FIDE XXVIIth w Budapeszcie

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Grudzień 1, 2015 14:16

Kongres FIDE XXVIIth w Budapeszcie

W dniach 18-21 Maja 2016, na Węgrzech, odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona trzem zagadnieniom:
1. European Banking Law
2. Private enforcement and collective redress in European Competition Law
3. Division of competences and regulatory powers between the EU and the Member States

Private enforcement and collective redress in European Competition Law
Tzw. „dyrektywa odszkodowawcza” Parlamentu Europejskiego i Rady (Damages Directive, 2014/104/UE) była finalną odpowiedzią na dotychczasowe, precedensowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w kwestii private enforcement – głównie decyzje w sprawach Courage/Crehan (C-453/99) oraz Manfredi (C-295/04).
Dyrektywa ma formalnie zagwarantować uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, wynikających z naruszenia wspólnotowego prawa konkurencji, przed sądami państw członkowskich. O tym jak trudne jest skuteczne transponowanie jej założeń, ustawodawcy krajowych systemów mają się przekonać najpóźniej do 27 grudnia 2016 r., kiedy to przepisy mają być wprowadzone w życie. O ile samo zagadnienie private enforcement nie jest nowością, to kwestia, czy w celu zwiększenia efektywności dochodzenia roszczeń w UE należy dążyć do ujednolicenia reguł prawa prywatnego, powoli nabiera znaczenia. W motywie 13 preambuły dyrektywy odszkodowawczej zawarty jest zapis, że dyrektywa nie powinna wymagać od państw członkowskich wprowadzenia mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń w celu wykonywania art. 101 i 102 TFUE. Inny zapis znajdujemy w zaleceniu Komisji (2013/396/EU), dotyczącym dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym- prawo konkurencji wymienione jest tam jako jeden z obszarów, w których zbiorowe dochodzenie roszczeń jest „wartościowe”. Problemy dotyczące skutecznego wprowadzenia założeń Dyrektywy oraz Zalecenia w życie, będą tematem dyskusji. Paneliści mają wymieniać się doświadczeniami z własnych krajów oraz proponować kreatywne rozwiązania, które umożliwią skuteczne, prywatnoprawne dochodzenie roszczeń indywidualnych i zbiorowych. Obserwując statystyki prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń w naszym kraju (a tym bardziej zbiorowego), wydaje się, że przed polskim ustawodawcą stoi, mówiąc łagodnie, niebywale trudne zadanie.
Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Grudzień 1, 2015 14:16
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found