Prezes UOKiK o compliance

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Listopad 19, 2015 11:34 Uaktualniony

Prezes UOKiK o compliance

Podczas VI Polsko-Niemieckiego Forum Prawa Gospodarczego w Warszawie, Adam Jasser udzielił wywiadu na temat znaczenia struktur compliance w przedsiębiorstwach.
Prezes zaczął od tego, że o ile dla wielu firm w Polsce wdrożenie systemu compliance jest oczywistością, to często w przypadku małych i średnich przedsiębiorców taka świadomość jest niedostateczna.
Nie ma, zdaniem Prezesa, potrzeby regulacji ustawowej w zakresie compliance – czy to wprowadzenia obowiązku posiadania takiego systemu w przedsiębiorstwie – czy ewentualnego wynagradzania samego posiadania takiego programu. Compliance nie jest kwestią istnienia katalogu formalnych działań, lecz kwestią skuteczności. Nie liczy się więc to, czy przedsiębiorca posiada Compliance Management System, tylko czy jest on skuteczny.
Skuteczność systemu polega zarówno na prewencji jak i na wykrywaniu nieprawidłowości które już w przedsiębiorstwie wystąpiły i zgłaszaniu ich do UOKiK, np. przez korzystanie z leniency. Jednakże samo posiadanie systemu może odgrywać znaczenie w trakcie prowadzonego przez UOKiK postępowania – gdy przedsiębiorstwo współpracując z urzędem wprowadza system compliance, lub modyfikuje jego błędy – to takie działania mogą pozytywnie wpłynąć na wysokość sankcji. Będzie to swoisty kredyt zaufania na przyszłość.
Prezes podał pięć punktów, które musi spełniać CMS, żeby był skuteczny:
1) zarząd –kierownictwo przedsiębiorstwa odpowiada za wdrożenie programu compliance, jego skodyfikowanie i zapewnienie długofalowej realizacji funkcji zgodności z prawem –ochrony konkurencji i prawem konsumenckim.
2) w przedsiębiorstwie regularnie muszą być przeprowadzane efektywne szkolenia z tego obszaru.
3) zapewniona musi być możliwość raportowania o nieprawidłowościach (tzw.whistleblowing).
4) CMS poddany powinien być bieżącemu monitoringowi, a okresowo przeprowadzany powinien być jego audyt.
5) muszą istnieć mechanizmy dyscyplinarne wobec osób, które dopuściły się nieprawidłowości.
Na pytanie o wizję systemu compliance w ciągu kolejnych lat, Adam Jasser odpowiada:
Kluczem do eliminowania karteli jest nie tylko promowanie compliance, ale również aktywne działanie urzędu antymonopolowego: wykrywanie zmów. Silna pozycja urzędu antymonopolowego i jego aktywność stanowią z kolei zachętę do podejmowania przez przedsiębiorstwa działań prewencyjnych. Świadomość, że urząd działa szybko I skutecznie, że wykryje nieprawidłowości, skłania przedsiębiorców do podejmowania działań samoregulacyjnych i implementacji CMS. Urząd musi być więc sam skuteczny w wykrywaniu niedozwolonych praktyk, przede wszystkim – w ściganiu karteli. Dla realizacji tego celu w UOKiK przeprowadzone zostały zmiany strukturalne, które mają zwiększyć efektywność naszej pracy w tym obszarze.
Cały wywiad można przeczytać na stronie UOKiK.
Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Listopad 19, 2015 11:34 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found