Reforma proceduralna UOKiK wchodzi w życie

Piotr Semeniuk
Dodane przez Piotr Semeniuk Wrzesień 1, 2015 18:15

Reforma proceduralna UOKiK wchodzi w życie

1 września to deadline, który UOKiK narzucił sam sobie żeby wdrożyć wewnętrzną reformę proceduralną. Jej celem jest lepsza ochron praw stron w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Taki cel postawił sobie Prezes UOKiK, Adam Jasser.

Prezes UOKiK zamierza też ujednolicić politykę dziewięciu regionalnych delegatur. W przeszłości zdarzało się, że wydawały one różne decyzje w tych samych rodzajach spraw. Często wszczynały też postępowania w przypadku nieznaczących naruszeń prawa bez oceny ich realnego wpływu na rynek i konsumentów. Przedsiębiorcy narzekali też na ograniczenie prawa do obrony, ponieważ treść zarzutów była publikowana wraz z ostateczną decyzją o nałożeniu kary. UOKiK do końca sierpnia przedstawi założenia reformy mającej zaradzić powyższym problemom.

W ramach planowanej reformy UOKiK przed wydaniem ostatecznej decyzji w sprawach antymonopolowych i konsumenckich będzie udostępniał przedsiębiorcom „szczegółowe uzasadnienie zarzutów”, tak aby mogli się z nim zapoznać i przedstawić kontrargumenty. Dzięki temu będzie też mógł modyfikować projekt ostatecznego rozstrzygnięcia. Nowa procedura ma być odpowiednikiem instytucji tzw. statement of objections, stosowanej w postępowaniach antymonopolowych KomEur.

W strukturze UOKiK powstanie specjalny komitet, który będzie oceniał projekty decyzji regionalnych delegatur i centrali pod kątem zgodności z priorytetami Urzędu i jego linią orzeczniczą, a także z punktu widzenia jakości merytorycznej. W skład komitetu ewaluacyjnego wejdą dyrektorzy z centrali i regionalnych delegatur, niektórzy doświadczeni pracownicy, a także prezes wraz z dwoma wiceprezesami Urzędu, którzy będą przewodniczyć jego obradom. Za prace komitetu będzie odpowiadał specjalny koordynator.

Piotr Semeniuk
Dodane przez Piotr Semeniuk Wrzesień 1, 2015 18:15
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found