O arbitrażu i prawie konkurencji – polemika ze strony T. Bagdzińskiego

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Czerwiec 22, 2015 15:32

O arbitrażu i prawie konkurencji – polemika ze strony T. Bagdzińskiego

Jakiś czas temu, wspólnie z mec. Piotrem Nowaczykiem popełniliśmy kilka artykułów dotyczących relacji na styku prawa konkurencji i arbitrażu.

Najpierw w dniu 27 kwietnia 2012 r. w Gazecie Finansowej ukazał się artykuł – Arbitraż a prawo konkurencji(dostępny na Antitrust in Poland).

Wskazywaliśmy w nim, że:

Wzajemne relacje pomiędzy arbitrażem a prawem konkurencji są żywo dyskutowane pomiędzy praktykami i naukowcami specjalizującymi się w tychże, dość wąskich dziedzinach prawa.

W artykule przybliżyliśmy istotę wzajemnej zależności arbitrażu oraz prawa konkurencji i staraliśmy się odpowiedzieć twierdząco na pytanie: Czy arbiter może stosować prawo konkurencji?

W kolejnym artykule, również opublikowanym w Gazecie Finansowej, pt. Które prawo konkurencji ma stosować arbiter? (dostępny na Korporacyjnie.pl), poruszyliśmy temat możliwości stosowania prawa konkurencji przez arbitra wskazując na europejskie poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia sądowe, a także wskazaliśmy właściwe prawo konkurencji, które stosować winien arbiter w ramach postępowania arbitrażowego. Z uwagi na eksterytorialność amerykańskiego czy europejskiego prawa konkurencji – dla wielu sporów (np. wynikających z zawartych transakcji) może mieć zastosowanie więcej niż jeden reżim prawny. Interesowało nas przeto, czy arbiter będzie stosował w ramach rozstrzygania sporu amerykańskie prawo konkurencji, europejskie prawo konkurencji, a może jedno i drugie?

Nasze rozważania rozwinęliśmy w ramach artykułu opublikowanego w internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym (zob. P. Nowaczyk, Sz. Syp, Arbitraż a prawo konkurencji – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, iKAR 2013, nr 5(2)).

Dlaczego o tym wspominam? A dlatego, że w najnowszym iKARze ukazał się artykuł polemiczny do naszego autorstwa dr T. Bagdzińskiego (dostępny on-line).

Osobiście bardzo mnie to cieszy. Oznacza bowiem, że co najmniej jedna osoba miała czas nie tylko przeczytać nasze rozważania, ale przede wszystkim podjąć z nimi polemikę.

Poniżej streszczenie art. T. Bagdzińskiego:

Artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej możliwości rozstrzygania sporów z zakresu prawa konkurencji za pomocą arbitrażu. Stanowi polemikę z artykułem autorstwa Piotra Nowaczyka i Szymona Sypa, którzy opowiedzieli się za możliwością rozstrzygania sporów z zakresu prawa konkurencji w drodze arbitrażu. Autor przedstawia argumenty dotyczące publicznoprawnego charakteru regulacji, jaką jest prawo konkurencji i skutków z tego wynikających, w szczególności w zakresie celów realizowanych regulacjami oraz kontroli nad orzecznictwem z tego zakresu, a także trudności z potencjalną egzekucją rozstrzygnięć zapadłych w arbitrażu.

Zachęcam do przeczytania artykułu i komentarzy (może kolejnej polemiki?).

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Czerwiec 22, 2015 15:32
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found