ETPCz o kontroli w przedsiębiorstwie

Katarzyna Manteuffel
Dodane przez Katarzyna Manteuffel Kwiecień 13, 2015 21:24

ETPCz o kontroli w przedsiębiorstwie

2 kwietnia Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie Vinci Construction France and GTM Génie Civil et Services przeciwko Francji.

Skarga przedsiębiorców dotyczyła kontroli przeprowadzonej przez organ antymonopolowy w 2007 r. Przedsiębiorcy oparli skargę na dwóch podstawowych zarzutach naruszenia (i) prawa do rzetelnego procesu oraz (ii) prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

O ile w przypadku pierwszego zarzutu ETPCz już kilkakrotnie się wypowiadał się co do francuskiej procedury (która zresztą z tego powodu została zmieniona), o tyle ciekawe jest spojrzenie na prawa przedsiębiorcy przez pryzmat prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

ETPCz nie zakwestionował faktu jako takiego zajmowania dokumentów. Wskazał, że kontrola miała na celu poszukiwanie dowodów naruszenia prawa konkurencji i jako taka nie była nieproporcjonalna w świetle art. 8 Konwencji. Zauważył też, że kontrola nie miała charakteru „ogólnego”, gdyż organ ograniczył kontrolę do wybranych pracowników, zaś przedsiębiorcy uzyskali kopię i listę zabranych/skopiowanych dokumentów.

Z drugiej strony Trybunał wskazał, że kontrola naruszyła art. 8 Konwencji w zakresie w jakim objęła znaczną ilość dokumentów niezwiązanych z postępowaniem lub objętych przywilejem korespondencji z prawnikiem. Strony w toku kontroli nie miały możliwości uprzedniego zakwestionowania zajęcia tego typu dokumentów, a na późniejszym etapie, w toku odwołania, nie przeprowadzono kontroli czy zajęcie tego typu dokumentów było słuszne. Zdaniem ETPCz sąd powinien zweryfikować zarzuty przedsiębiorców co do wskazanych dokumentów w zakresie ich związania z przedmiotem postępowania lub objęcia tajemnicą korespondencji z prawnikiem, a także podjąć decyzję co zrobić z tymi dokumentami (np. zarządzić zwrot lub skasowanie tego typu dokumentów).

Katarzyna Manteuffel
Dodane przez Katarzyna Manteuffel Kwiecień 13, 2015 21:24
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found