Sąd potwierdza stanowisko Komisji Europejskiej co do niezapowiedzianych kontroli

Katarzyna Manteuffel
Dodane przez Katarzyna Manteuffel Grudzień 1, 2014 14:23

Sąd potwierdza stanowisko Komisji Europejskiej  co do niezapowiedzianych kontroli

W zeszłym tygodniu Sąd dwukrotnie poparł stanowisko Komisji Europejskiej co do zakresu jej uprawnień kontrolnych (sprawa T-272/12 Energetický a průmyslový holding oraz sprawa T-402/13 Orange).

T-272/12 Energetický a průmyslový holding

Pierwszy wyrok Sądu w sprawie T-272/12 Energetický a průmyslový holding potwierdził, że jakiekolwiek działania zmierzające osłabienia skuteczności kontroli będą surowo karane. Zdaniem Sądu środek odstraszający w postaci kary ma szczególne znaczenie dla plików elektronicznych, które ze względu szczególny charakter mogą one zostać łatwiej i szybciej zmanipulowane od dowodów „na papierze”.

W niniejszej sprawie Komisja ukarała spółkę karą w wysokości 2,5 miliona euro za niezablokowanie konta e-mail jednego z kluczowych pracowników oraz przekierowanie maili z zablokowanych skrzynek na inny serwer. Jednocześnie Sąd potwierdził stanowisko przyjęte w poprzednich orzeczeniach, że w tego typu naruszeniach Komisja nie musi wykazywać, że rzeczywiście doszło do usunięcia lub jakiekolwiek ingerencji w dokumenty, gdyż naruszenie spółki należy uznać za szczególnie poważne ze względu na sam jego charakter.

T-402/13 Orange

W drugiej sprawie (T-402/13 Orange), Sąd potwierdził, że Komisja miało prawa przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę w spółce zależnej grupy Orange w ramach badania potencjalnego nadużycia pozycji dominującej w zakresie dostępu do Internetu. W ocenie Orange, kontrola była nieuzasadniona, ponieważ krajowy organ ds. konkurencji badał już ten zarzut naruszenia i nie stwierdził naruszenia prawa unijnego, a ponadto Komisja uprzednio nie skonsultowała i zweryfikowała danych, które posiadał w swoich aktach organ krajowy.

Sąd stwierdził, że Komisja nie jest co do zasady związana decyzjami organów krajowych w zakresie art. 101 i 102 TFUE, co oznacza, że może podejmowac odmienne decyzje. Ponadto, Sąd stiwrerdził, że pomimo, że może wydawać się to niewłasciwe, że Komsija przeprowadza niezapowiedzianą kontrolę przed zapoznaniem się z materiałami posiadanymi przez organ krajowy, nie powoduje to jednak nieważności jej decyzji o przeprowadzeniu kontroli, zwłaszcza mając na uwadze, że organ krajowy nie przeprowadził takiej kontroli a opierał się jedynie na informacjach przedstawionych przez przedsiębiorcę.

Oba orzeczenia potwierdzają szerokie uprawnienia kontrole Komisji Europejskiej.

Katarzyna Manteuffel
Dodane przez Katarzyna Manteuffel Grudzień 1, 2014 14:23
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found