Co w najnowszym iKARze?

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Grudzień 11, 2013 23:47

Co w najnowszym iKARze?

W dniu dzisiejszym ukazał się najnowszy numer iKARa. Numer poświęcono w znacznej części debacie nowelizacyjnej odnośnie do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Znalazło się w nim jednak kilka ciekawych artykułów o szerszy spojrzeniu o czym poniżej.

Wspólnie z Piotrem Semeniukiem napisaliśmy dość obszerny artykuł dotyczący jednej tylko konstrukcji prawnej leniency plus, która ma zostać wprowadzona do prawa polskiego w drodze nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Polegać ma ona na przyznaniu dodatkowej obniżki kary pieniężnej dla przedsiębiorcy (leniency plus), który złożył wniosek leniency, ale nie udało mu się uzyskać odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, a który zdecydował się na ujawnienie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodatkowych informacji o innym, dotychczas nieznanym – niedozwolonym porozumieniu, w którym bierze udział. W pierwszej kolejności omówiliśmy leniency plus wraz z naszym uzasadnionym stanowiskiem krytycznym co do jej uzasadnienia ekonomicznego, proponowanego kształtu i wpływu na wzrost wykrywalności porozumień anty-konkurencyjnych. Zasadniczy trzon wywodu stanowią uwagi dotyczące rozumienia tzw. inności porozumienia i wybranych, związanych z tym problemów konstrukcyjnych.

Warto zapoznać się z artykułem prof. Anny Mokrysz-Olszyńskiej omawiającym Dyrektywę 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Implementacja dyrektywy do prawa polskiego będzie miała doniosłe skutki prawne: uchylone zostaną dwie główne ustawy regulujące podstawowe kwestie związane z dokonywaniem zakupów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz związane z odpowiedzialnością sprzedawcy wobec konsumenta, tj. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176). Jak czytamy w artykule: W miejsce powyższych ustaw powstanie nowa ustawa – ustawa o prawach konsumenta, a zapisy dotyczące tzw. ustawowej gwarancji, określające obecnie odpowiedzialność sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową zostaną wprowadzone do kodeksu cywilnego i zintegrowane z kodeksowymi przepisami dotyczącymi rękojmi i gwarancji handlowej. Przywrócone zostanie stosowanie do wszystkich umów sprzedaży konsumenckiej przepisów kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji, przy jednoczesnym doregulowaniu wzajemnego stosunku uprawnień z rękojmi i gwarancji.

Wreszcie polecam artykuł Pana Macieja Fornalczyka o doktrynie Teckal. Autor w sposób przystępny wyjaśnia pochodzenie doktryny, aby przejść do interesujących konkluzji opartych na obserwacji praktyki wdrożenia doktryny w Polsce. Stwierdza on mianowicie: […] zastosowanie doktryny Teckal w warunkach funkcjonującej konkurencji rynkowej prowadzi do podejmowania działań, które są co prawda zgodne z przepisami prawa zamówień publicznych, lecz mogą prowadzić do wypaczenia reguł konkurencji. Istnieje więc ryzyko, że JST, działając jako monopsonista będzie naruszać konkurencję, bezpodstawnie preferując jednego z oferentów rynkowych poprzez bezprzetargowe zlecanie mu wykonywania usług publicznych. Należy wskazać, że takie działanie często doprowadza do zapewnienia wyłączności spółce komunalnej w długim okresie (więcej niż 5 lat).

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Grudzień 11, 2013 23:47
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found