Nierozwiane wątpliwości lub zbyt szybki puls w transakcji grożą karą

Nierozwiane wątpliwości lub zbyt szybki puls w transakcji grożą karą 0

🕔00:34, 26.Cze 2013

W kwestii obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK powiedziano już wiele, może nawet – prawie wszystko – i jego ocena w przeciętnie skomplikowanej transakcji zgłaszanej w Polsce nie powinna budzić wątpliwości – a jeśli wątpliwości są, tym bardziej zgłaszamy

Czytaj całość
Operatorzy mobilni napisali list do szefa KE

Operatorzy mobilni napisali list do szefa KE 0

🕔22:41, 24.Cze 2013

Jak podają zagraniczne media (wszystkie za Financial Times) czołowi operatorzy mobilni (France Telecom, Telecom Italia, Deutsche Telekom i Telefónica of Spain) wystosowali list do przewodniczącego Komisji Europejskiej – José Manuel Barroso, w którym wzywają do zmiany podejścia w zakresie sektora

Czytaj całość
Pewność prawa a obowiązek zgłaszania zamiaru koncentracji

Pewność prawa a obowiązek zgłaszania zamiaru koncentracji 0

🕔20:34, 23.Cze 2013

Dr Rafał Stankiewicz, WPiA UW Trwające prace nad nowelizacją ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k.) przewidują również pewne zmiany w zakresie przepisów dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców. Projektowane zmiany dotyczą jednak tylko w niewielkim

Czytaj całość
Publiczne konsultacje w celu skuteczniejszej kontroli koncentracji w UE

Publiczne konsultacje w celu skuteczniejszej kontroli koncentracji w UE 0

🕔15:22, 21.Cze 2013

W dniu 20 czerwca 2013 r. Komisja Europejska (KE) zainicjowała publiczne konsultacje dotyczące planowanych zmian w zakresie kontroli koncentracji na poziomie UE. W skrócie chodzi o dwie kwestie. Po pierwsze, KE zastanawia się czy nie rozszerzyć zakresu rozporządzenia dotyczącego kontroli

Czytaj całość
Ryzyka prawne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji

Ryzyka prawne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 0

🕔19:07, 20.Cze 2013

Ukazała się najnowsza książka przygotowana przez prawników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy (o wcześniejszej, pojemniejszej książce dot prawa konkurencji przygotowanej przez wspomnianą kancelarię pisałem w ubiegłym roku) tym razem dotycząca Ryzyk prawnych w transakcjach fuzji i przejęć. Skoro fuzje i

Czytaj całość
Co porabia UOKiK?

Co porabia UOKiK? 3

🕔01:36, 19.Cze 2013

W dniu dzisiejszym postanowiłem pisząc kolokwialnie „rzucić okiem” na stronę UOKiK i sprawdzić jakie porozumienia anty-konkurencyjne zostały wykryte przez polski organ antymonopolowy w pierwszym półroczu 2013 r. O dziwo na stronie brak jest nawet jednej (sic!) decyzji z zakresu porozumień

Czytaj całość
Opinia prawna a kara dla przedsiębiorstwa – uwagi w świetle wyroku Sądu w sprawie C-681/11

Opinia prawna a kara dla przedsiębiorstwa – uwagi w świetle wyroku Sądu w sprawie C-681/11 0

🕔23:52, 18.Cze 2013

W niniejszym wpisie chciałbym poruszyć i skomentować kwestię wyroku Sądu w sprawie C-681/11 w zakresie wykładni art. 101 TFUE. Wniosek o wydanie wyroku w trybie prejudycjalnym został przedstawiony w związku ze sporem, jaki zaistniał pomiędzy austriackim federalnym urzędem ochrony konkurencji

Czytaj całość
Warsztaty CARS poświęcone zastosowaniu zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych

Warsztaty CARS poświęcone zastosowaniu zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych 0

🕔10:59, 17.Cze 2013

W dniu 20.06.2013 r., czwartek, w godz. 16.30-18.00 odbędą się na WZ UW „5. Warsztaty CARS”, poświęcone „Zastosowaniu zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych w świetle rozporządzenia RM z 30.03.2011 r.”. Warsztaty poprowadzi dr Grzegorz Materna Dyrektor Departamentu Ochrony

Czytaj całość
Kwota bazowa przy ustalaniu wysokości kary za naruszenie prawa konkurencji – jak dyskrecja administracyjna ma się w Europie i w USA?

Kwota bazowa przy ustalaniu wysokości kary za naruszenie prawa konkurencji – jak dyskrecja administracyjna ma się w Europie i w USA? 0

🕔13:48, 13.Cze 2013

Niedawno pisałem o, moim zdaniem, zbyt dużej i nieuzasadnionej dyskrecji, jaka przysługuje UOKiK w ustalaniu tzw. kwoty bazowej kary nakładanej na przedsiębiorców za „naruszenia ograniczające konkurencję.” W komentarzu do mojego poprzedniego wpisu Bartosz Karolczyk poprosił mnie o przedstawienie, jak powyższe

Czytaj całość
Prof. Dawid Miąsik Laureatem Nagrody CARS 2013

Prof. Dawid Miąsik Laureatem Nagrody CARS 2013 0

🕔12:04, 11.Cze 2013

Prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik został laureatem Nagrody CARS 2013 r., przyznanej w konkursie na najlepszą monografię w dziedzinie ochrony konkurencji, zorganizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW. Nagroda została przyznana za monografię pt. Stosunek prawa

Czytaj całość
A. Stawicki prezydentem Komisji Prawa Konkurencji w organizacji Union Internationale des Avocats

A. Stawicki prezydentem Komisji Prawa Konkurencji w organizacji Union Internationale des Avocats 0

🕔15:36, 10.Cze 2013

Aleksander Stawicki, partner kierujący praktyką prawa konkurencji kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr pełni od maja br. funkcję Prezydenta Komisji Prawa Konkurencji w organizacji Union Internationale des Avocats (the International Association of Lawyers). UIA jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych

Czytaj całość
Odpowiedzialność za naruszenie prawa konkurencji UE w kontekście sprzedaży przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność za naruszenie prawa konkurencji UE w kontekście sprzedaży przedsiębiorstwa 0

🕔11:26, 6.Cze 2013

Przemysław Rybicki, Radca prawny, Departament Prawa UE MSZ W dniu 17 maja 2013 r. Sąd (General Court of the EU) wydał interesujący wyrok w spawie T-146/09 Parker (Marine Hose cartel) dotyczącej kartelu na światowym rynku przewodów morskich. Postępowanie Komisji Europejskiej

Czytaj całość
Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję – realizacja zasady określoności kary, czy administracyjne szalbierstwo?

Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję – realizacja zasady określoności kary, czy administracyjne szalbierstwo? 0

🕔13:46, 4.Cze 2013

Powracam do prawa konkurencji. Chciałbym zwrócić uwagę czytelników na problem określoności kar nakładanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a przy okazji opisać, na przykładzie prawa konkurencji, specyficzne legislacyjne szalbierstwo, które odbywa się na szczeblu tworzenia prawa przez organy administracji,

Czytaj całość

Wydarzenia

No events found