Publikacja jubileuszowa Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Maj 18, 2013 14:46

Publikacja jubileuszowa Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Wybrane zagadnienia prawa ochrony konkurencji oraz regulacji w sprawie ochrony prawa konsumentów to tytuł jubileuszowej publikacji Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta, która właśnie się ukazała (Warszawa 2013; ISBN: 978-83-63397-00-5).

Recenzentem publikacji jest dr Marta Sendrowicz.

Spis treści:
A. Archacka „Wpływ planowanych zmian w zakresie kontroli koncentracji w ustawie ochrony konkurencji i konsumentów na procesy fuzji i przejęć” s. 13
A. Bilski „Pojęcie „siły wyższej” w niedozwolonych postanowieniach umownych” s. 21
D. R. Bożek „Ochrona konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych” s. 33
B. Bziuk „Prawo konkurencji a prawo własności intelektualnej. Orzecznictwo Sądów Unii Europejskiej dotyczące licencji przymusowych” s. 43
J. Fotek „Klauzule abuzywne w Rejestrze klauzul niedozwolonych – analiza regulacji i orzecznictwa” s. 51
A. Kolasińska „Odmowa dostaw jako przejaw blokady importu równoległego leków a nadużycie pozycji dominującej w Unii Europejskiej” s. 61
P. Komorowska „Tworzenie wspólnego przedsiębiorstwa w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej. Zagadnienia problemowe” s. 69
M. Kowara „Rola powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w Polsce” s. 81
A. Laszczyk, M. Gajdus „Prawa wynikające z patentów a nadużycie pozycji dominującej – ekonomiczna analiza” s. 91
J. Lenart „Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich – z deszczu pod rynnę?” s. 101
E. Lewandowska „Charakterystyka uznanych za niedozwolone przez prawo polskie postanowień dotyczących odpowiedzialności organizatora imprez turystycznych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy” s. 111
I. Małobęcki „Nadużycie patentu jako przykład indywidualnej praktyki ograniczającej konkurencję w prawie europejskim” s. 121
M. Michałek „Naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego w prawie konkurencji w świetle sprawy Menarini” s. 131
M. Pleban „Metody walki ze zjawiskiem marketingu podstępnego w polskim i europejskim prawie konkurencji” s. 141
J. Polański „Rola gmin na rynkach lokalnych – przejawy nadużycia pozycji dominującej na rynku organizowania usług odbioru odpadów komunalnych” s. 153
M. Radomyski „Prywatnoprawne stosowanie prawa konkurencji a rozwiązania zaproponowane w Białej Księdze Komisji Europejskiej w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji – próba oceny” s. 167
S. Syp, M. Syska „Proceduralne naruszenia prawa konkurencji – czy powinny być karane? Rekordowe kary nałożone na Polkomtel oraz PTC w kontekście europejskim” s. 179
T. Zinkiewicz „Rola arbitrażu międzynarodowego w rozstrzyganiu sporów z zakresu europejskiego prawa konkurencji” s. 195
A. Ziółkowska „Ochrona kredytobiorców w świetle dyrektywy 2008/48/WE o kredycie konsumenckim – wybrane aspekty. Analiza prawna” s. 209

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Maj 18, 2013 14:46
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found