Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny – nr 1/2013

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Marzec 11, 2013 16:41

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny – nr 1/2013

Ukazał się pierwszy w 2013 numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (http://ikar.wz.uw.edu.pl). W numerze iKAR z 2013 r. znajdują się komentarze do planowanych zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W numerze tym znajdzie Czytelnik także kilka interesujących artykułów poświęconych wybranym problemom prawa i ekonomii ochrony konkurencji, pomocy publicznej, a nawet prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Publikowany zeszyt uzupełniają tabele orzecznictwa z 2. półrocza 2012 r. oraz omówienie kilku orzeczeń i najnowszych pozycji literatury polskiej.

Numer dostępny jest w całości tutaj

Spis treści obejmuje m.in.:

Dominik Wolski, Kierunek zmian w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Maciej Bernatt, Bartosz Turno, Zasada legal professional privilege w projekcie zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Anna Piszcz, Zasady ustalania wysokości kar pieniężnych według projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Małgorzata Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba zmian przepisów wywołujących wątpliwości interpretacyjne

Piotr Semeniuk, „Polskie zmowy przetargowe” – krytyka

Elżbieta Krajewska, Settlement w postępowaniu antymonopolowym – ekonomiczna analiza kosztów i korzyści z punktu widzenia przedsiębiorcy

Włodzimierz Szpringer, Dwu-(wielo-)stronne modele e-biznesu a prawo konkurencji

M. Fornalczyk, Działalność powierzona i komercyjna spółek transportu komunalnego w Polsce

D. Wolski, Wybrane zagadnienia na tle orzeczeń dotyczących opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Marzec 11, 2013 16:41
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found