BCC: Przepisy projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wymagają dopracowania

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Marzec 18, 2013 14:06

BCC: Przepisy projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wymagają dopracowania

BCC opublikowało stanowisko w sprawie wprowadzenia odpowiedzialności osób zarządzających za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ograniczających konkurencję do polskiego prawa konkurencji.

Business Centre Club co do zasady pozytywnie ocenia wszelkie dążenia mające na celu ochronę polskiej przedsiębiorczości przed tymi przedsiębiorcami, których działania, noszące znamiona czynów niedozwolonych, działają lub działać mogą negatywnie na innych uczestników obrotu gospodarczego. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem stawia sobie za cel „wdrożenie rozwiązań wzmacniających polski system ochrony konkurencji i konsumentów, wpływających na większą skuteczność obecnie obowiązujących regulacji (szczególnie w zakresie zwalczania karteli)”. Niestety, zarówno pod względem proponowanych rozwiązań, jak i legislacyjnym projekt ten budzi duże zastrzeżenia.

Przechodząc do zasadniczej kwestii oceny rozwiązań zaproponowanych przez UOKiK, stwierdzić należy, iż model zaproponowany przez UOKiK, w świetle dostępnych badań empirycznych oraz analizy innych systemów prawnych, może okazać się niewystarczający do zmniejszenia liczby naruszeń przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W piśmiennictwie uwzględniającym badania empiryczne wskazuje się, że funkcja odstraszająca kar finansowych, które grożą osobom fizycznym, jest bardzo ograniczona. Mówiąc wprost – nie wpływają one na zmniejszenie naruszeń prawa konkurencji.

Nowelizacja wprowadza de facto odpowiedzialność quasi-karną osób zarządzających, co wymaga zapewnienia takim osobom pełni gwarancji konstytucyjnych. W tym kontekście nowelizacja nie zapewnia osobom zarządzającym prawa do obrony.

Zaproponowane w nowelizacji wprowadzenie do polskiego prawa konkurencji odpowiedzialności osób fizycznych, stanowi z pewnością krok naprzód w kierunku zwiększenia „penalizacji” naruszeń prawa konkurencji. Projekt pozostawia jednak niedosyt w kwestiach merytorycznych i wydaje się być słusznie krytykowany, bowiem projektodawca zbyt pobieżnie i bezrefleksyjnie postanowił inkorporować rozwiązania funkcjonujące dotychczas w innych porządkach prawnych (Holandia, USA, Niemcy) do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowelizacja nie uwzględnia również empirycznych badań, które krytykują sankcje finansowe nakładane na osoby fizyczne, jako niespełniające funkcji odstraszającej te osoby od naruszeń prawa konkurencji. Wreszcie nowelizacja w tym zakresie budzi poważne wątpliwości jeśli chodzi o standardy konstytucyjne osób fizycznych (np. prawo do obrony).

Więcej informacji: BCC

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Marzec 18, 2013 14:06
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found