Wpływ planowanych zmian w u.o.k.k. na procesy fuzji i przejęć

Tekst gościnny
Dodane przez Tekst gościnny Luty 5, 2013 18:10

Wpływ planowanych zmian w u.o.k.k. na procesy fuzji i przejęć

Zapraszamy do lektury gościnnego komentarza Anny Archackiej z Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów WPiA UW pt. „Wpływ planowanych zmian w zakresie kontroli koncentracji w ustawie ochrony konkurencji i konsumentów na procesy fuzji i przejęć”.

Tekst dostępny jest w formacie PDF.

Z podsumowania:

Nie ulega wątpliwości, że przedstawione przez Prezesa UOKiK modyfikacje w obszarze kontroli koncentracji, dotyczące wprowadzenia instytucji przedstawienia przedsiębiorcy zastrzeżeń do planowanej koncentracji (competition concern), eliminacji obchodzenia przepisów ustawy poprzez dokonywanie transakcji wieloetapowych oraz możliwości utajnienia części decyzji Prezesa UOKiK (w tym również uzasadnienia), wyrażającej warunkową zgodę na koncentrację w zakresie terminu spełnienia warunków nałożonych na przedsiębiorcę, mogą przynieść pozytywne skutki dla procesów fuzji i przejęć. Zaprezentowane w tej materii rozwiązania pozwalają na utrzymanie swoistej równowagi podmiotów uczestniczących w grze rynkowej. Zarówno instytucja competition concern, czy włączenia transakcji wieloetapowych w zakres kontroli Prezesa UOKiK, jak i utajnienia części sentencji decyzji warunkowej konstytuują ład, który dotychczas nie istniał w systemie kontroli koncentracji. Potrzebę ich wprowadzenia zgłaszali przedsiębiorcy, którzy zwracali uwagę Prezesa UOKiK na braki regulacyjne w tej materii. Zaproponowali oni przede wszystkim rozwinięcie współpracy i dialogu z organem antymonopolowym, zwiększenie pewności prawa oraz przyspieszenie procedury w sferze kontroli koncentracji. Postulaty te, mają kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencji, wszakże wiedza wynikająca ze zmian bezpośrednio przekłada się na prowadzoną przez przedsiębiorców działalność oraz ich politykę biznesową .
Dodatkowo, należy wskazać na fakt, że kontrolowanie przez organ antymonopolowy połączeń pomiędzy przedsiębiorcami z roku na rok nabiera coraz większej wagi. Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać w znaczeniu procesów fuzji i przejęć, ponieważ – bez wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych – mogą one prowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji . W ostatnich latach zwiększa się bowiem liczba transakcji problematycznych, które wymagają specjalistycznej analizy, angażującej znaczne zasoby po stronie organu antymonopolowego. W związku z powyższym, przedstawione proponowane zmiany w polskim systemie kontroli koncentracji wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy dzięki wprowadzeniu nowych instytucji prawnych będą mogli aktywnie współpracować z Prezesem UOKiK.

Tekst gościnny
Dodane przez Tekst gościnny Luty 5, 2013 18:10
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found