Opinia rzecznik generalnej dot. złej porady prawnej

Katarzyna Manteuffel
Dodane przez Katarzyna Manteuffel Luty 28, 2013 23:43

Opinia rzecznik generalnej dot. złej porady prawnej

Dziś opublikowana zostaał opinia rzecznik generalnej Kokott w dotycząca pytania prejudycjalnego austriackiego sądu (sprawa C‑681/11 Schenker i Co AG i in.) Krótki opis sprawy można znaleźć tutaj.

Choć rzecznik wskazała, że obowiązywanie zasady nulla poena sine culpa w Unii uznawane jest za oczywiste, to jednak nie każdy błąd co do prawa może wyłączyć winę przedsiębiorcy. Jedynie taki błąd, który „był niemożliwy do uniknięcia” będzie wskazywać na to, że przedsiębiorstwo działało bez winy i nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie prawa antymonopolowego.

Błąd tego typu może w praktyce wystąpić bardzo rzadko. Zdaniem rzecznik „,może on zostać przyjęty wyłącznie wtedy, gdy dane przedsiębiorstwo uczyniło wszystko, czego można od niego oczekiwać, aby uniknąć zarzucanego mu naruszenia unijnego prawa antymonopolowego.”

W swojej opinii rzecznik przedstawiła też kryteria oceny staranności przedsiębiorstwa w kontekście badania możliwości wyłączenia winy przedsiębiorstwa w zakresie błędu co do prawa.

Rzecznik zaproponowała następujące odpowiedzi na pytania prejudycjalne:

„1) Na przedsiębiorstwo nie może zostać nałożona grzywna z tytułu popełnionego przez nie naruszenia unijnoprawnego zakazu kartelowego, jeżeli przedsiębiorstwo było w błędzie co do zgodności z prawem swojego działania (błąd co do zakazu), a nie można mu było zarzucić tego błędu.

2) Można zarzucić błąd co do zakazu, w którym znajduje się przedsiębiorstwo, jeżeli przedsiębiorstwo zaufało poradzie prawnej adwokata lub rozstrzygnięciu krajowego organu ochrony konkurencji, w których decydujący problem prawny nie był w ogóle lub w każdym razie nie był wyraźnie omawiany.

W przypadku naruszeń, których moment początkowy ulokowany jest przed dniem 1 maja 2004 r., błąd co do zakazu można ponadto zarzucić przedsiębiorstwu w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie wystąpiło odpowiednio wcześnie z wnioskiem do Komisji Europejskiej o udzielenie atestu negatywnego na podstawie art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 17.

3) Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 nie zakazuje organom ochrony konkurencji państw członkowskich stwierdzenia popełnienia przez przedsiębiorstwo naruszenia unijnoprawnego zakazu kartelowego jako takiego i odstąpienia przy tym od nałożenia grzywny, pod warunkiem że zachowane pozostaną ogólne unijnoprawne zasady równoważności i skuteczności.”

Pełny tekst opinii znajduje się tutaj

Katarzyna Manteuffel
Dodane przez Katarzyna Manteuffel Luty 28, 2013 23:43
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found