Opinia rzecznik generalnej dot. złej porady prawnej

Opinia rzecznik generalnej dot. złej porady prawnej 0

🕔23:43, 28.Lut 2013

Dziś opublikowana zostaał opinia rzecznik generalnej Kokott w dotycząca pytania prejudycjalnego austriackiego sądu (sprawa C‑681/11 Schenker i Co AG i in.) Krótki opis sprawy można znaleźć tutaj. Choć rzecznik wskazała, że obowiązywanie zasady nulla poena sine culpa w Unii uznawane

Czytaj całość
Monografia B. Turno pt. Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji

Monografia B. Turno pt. Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji 0

🕔21:43, 27.Lut 2013

Nakładem Wolters Kluwer Polska została opublikowana monografia dr. Bartosza Turno pt. Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji. Książka ta stanowi niewątpliwie pierwsze kompleksowe studium instytucji leniency w polskiej literaturze prawniczej. W recenzji prof. Malgorzaty Król-Bogomilskiej można

Czytaj całość
„Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych”

„Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych” 0

🕔12:14, 24.Lut 2013

Omówienie książki Krystyny Kowalik-Bańczyk, Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej Monografia K. Kowalik-Bańczyk, Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Seria: Monografie Lex,

Czytaj całość
Ankieta nt. due process w postępowaniu przed krajowymi organami ochrony konkurencji

Ankieta nt. due process w postępowaniu przed krajowymi organami ochrony konkurencji 0

🕔14:47, 22.Lut 2013

Ciekawą inicjatywą, która służyć ma zebraniu dobrych i złych praktyk organów ochrony konkurencji na całym świecie w obszarze due process jest ankieta adresowana do praktyków występujących w sprawach konkurencji. Wydaje się, że warto by w badaniach została uwzględniona opinia polskich

Czytaj całość
Książki wydawane przez CARS dostępne w całości w wersji elektronicznej

Książki wydawane przez CARS dostępne w całości w wersji elektronicznej 0 Uaktualniony

🕔12:12, 21.Lut 2013

Ze strony Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych pobrać można w wersji elektronicznej (pdf) następujące książki: 1) Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce – wybrane zagadnienia (2010): http://www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/ksiazki/22/uslugiPorty.pdf 2) Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce

Czytaj całość
Wpływ planowanych zmian w u.o.k.k. na procesy fuzji i przejęć

Wpływ planowanych zmian w u.o.k.k. na procesy fuzji i przejęć 0

🕔18:10, 5.Lut 2013

Zapraszamy do lektury gościnnego komentarza Anny Archackiej z Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów WPiA UW pt. „Wpływ planowanych zmian w zakresie kontroli koncentracji w ustawie ochrony konkurencji i konsumentów na procesy fuzji i przejęć”.

Czytaj całość
Konferencja: Pobieranie tzw. opłat półkowych. Konieczność zmiany przepisów czy ich interpretacji?

Konferencja: Pobieranie tzw. opłat półkowych. Konieczność zmiany przepisów czy ich interpretacji? 0

🕔10:45, 5.Lut 2013

19 marca 2013 r. na WZ UW odbędzie się organizowana przez CARS konferencja pt. Pobieranie tzw. opłat półkowych. Konieczność zmiany przepisów czy ich interpretacji? Celem konferencji jest przedyskutowanie problemów powstałych na tle bogatej już praktyki sądowej stosowania czynu nieuczciwej konkurencji

Czytaj całość
Recenzja: T. Skoczny, ‚Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji’

Recenzja: T. Skoczny, ‚Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji’ 0

🕔19:15, 4.Lut 2013

Recenzja – T. Skoczny, Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012 (ss. 482). Monografia napisana przez prof. Wydziału Zarządzania UW – Tadeusza Skocznego była przeze mnie długo oczekiwaną pozycją na polskim rynku wydawniczym

Czytaj całość
Omówienie założeń nowelizacji uokik w e-Competitions

Omówienie założeń nowelizacji uokik w e-Competitions 0

🕔11:10, 1.Lut 2013

Ośmielam się odesłać osoby poszukujące krytycznego omówienia założeń nowelizacji uokik w języku angielskim do artykułu przygotowanego wspólnie z Markiem Martyniszynem dla lutowego e-Competitions, National Competition Laws Bulletin (www.concurrences.com). Artykuł można pobrać tutaj: http://ssrn.com/abstract=2209523

Czytaj całość

Wydarzenia

No events found