YARS 5(7)

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Styczeń 14, 2013 15:28

YARS 5(7)

Ukazał się kolejny numer Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (nr 5(7), redakcja A. Jurkowska-Gomułka, www.yars.wz.uw.edu.pl). Zawiera sześć artykułów, z czego dwa dotyczą ekonomicznych aspektów regulacji sektorowej, pozostałe zaś odnoszą się do prawnych aspektów ochrony konkurencji nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach Europy Środkowej. Tym samym jest to pierwszy „umiędzynarodowiony” numer YARS, wychodzący poza polską perspektywę.

Dwa artykuły prawnicze dotyczą prywatnego egzekwowania reguł konkurencji (Jasminka Pecotič Kaufman opisuje doświadczenia chorwackie w tym zakresie, Anna Piszcz – doświadczenia polskie). Ondrej Blazo analizuje problem okresów przedawnienia w prawie antymonopolowym na podstawie doświadczeń słowackich i czeskich, zaś Silvia Šramelová, Andrea Šupáková przedstawiają problematykę sądowej kontroli decyzji organu antymonopolowego w sprawach ochrony konkurencji na Słowacji.

Artykuły ekonomiczne koncentrują się na wybranych aspektach regulacji sektorowej w odniesieniu do rynku usług telekomunikacyjnych (Magdalena Olender-Skorek) i pocztowych (Dilyara Bakhtieva, Kamil Kiljański).

Numer zawiera także przeglądy legislacyjne i orzecznicze, w tym omówienie spraw z zakresu ochrony konkurencji rozstrzyganych przez sądy UE i Komisję Europejską w latach 2010-2011, a także omówienie nowych polskich wyłączeń grupowych dla porozumień wertykalnych, horyzontalnych i w sektorze ubezpieczeń oraz wybranych polskich orzeczeń polskiego w sprawach konkurencji w 2011 r. Ponadto, prezentowany numer YARS zawiera omówienia zmian legislacyjnych w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, pocztowym oraz w sektorze transportu kolejowego i powietrznego. W numerze znajdują się ponadto glosy do dwóch orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych w odpowiedzi na pytania prejudycjalne kierowane przez polskie sądy (C-375/09 oraz C-410/09) oraz glosa do orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

W YARS opublikowane zostały także recenzje trzech książek z zakresu regulacji sektorowej i raport roczny CARS za 2011 r.

Plik prezentujący zawartość numeru dostępny jest tu: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/ksiazki/17/Yearbook_5_7.pdf

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Styczeń 14, 2013 15:28
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found