Monografia prof. Tadeusza Skocznego: Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Styczeń 29, 2013 14:41

Monografia prof. Tadeusza Skocznego: Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji

Opublikowana została monografia Tadeusza Skocznego poświęcona zgodom szczególnym w prawie kontroli koncentracji. Na stronie CARS można przeczytać, że jest to kolejna (dziesiąta) monografia z serii wydawniczej „Podręczniki i Monografie” CARS, poświęcona praktycznie najważniejszemu elementowi prewencyjnej kontroli koncentracji – materialno- i formalnoprawnym podstawom udzielania zgód szczególnych na dokonanie koncentracji. U podstaw pracy leży teoretyczna koncepcja zgód szczególnych, dla których wydania nie wystarczy stwierdzenie, że zamiar koncentracji nie prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji (jak w sytuacji zgody zwykłej) lub które muszą być wydane, mimo że zamierzona koncentracja do istotnego ograniczenia konkurencji prowadzi i powinna zostać zakazana. Przedmiotem analiz autora są trzy rodzaje zgód szczególnych: zgody wyjątkowe, wydawane wtedy, gdy zakaz dokonania koncentracji jest niedopuszczalny z uwagi na to, że istotne ograniczenie konkurencji miałoby miejsce nawet wtedy, gdyby powodująca je koncentracja została zakazana; zgody nadzwyczajne na dokonanie koncentracji antykonkurencyjnych na podstawie innego interesu publicznego niż ochrona konkurencji; zgody warunkowe, wydawane dla uniknięcia zakazu dokonania zamierzonej koncentracji w sytuacji, w której strony dokonają takiej jej modyfikacji, która eliminuje potencjalną szkodę dla konkurencji. Autor dowodzi, że zgody takie powinny mieć pierwszeństwo przed wydawaniem zakazów dokonania koncentracji.
Więcej: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/ksiazki-18.html

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Styczeń 29, 2013 14:41
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found