Trzeci numer internetowego Kwartalnika Antymopolowego i Regulacyjnego (iKAR)

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Wrzesień 19, 2012 13:07

Trzeci numer internetowego Kwartalnika Antymopolowego i Regulacyjnego (iKAR)

Ukazał się trzeci numer internetowego Kwartalnika Antymopolowego i Regulacyjnego (iKAR). Jest on dedykowany przede wszystkim dalszej dyskusji wokół istoty zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Zawiera także m.in. omówienia wyroków sądowych. Artykuły można pobrać tu: http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=03

Spis treści:

Kontynuacja dyskusji wokół istoty zakazu porozumień ograniczających konkurencję
(od redaktora naczelnego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Artykuły
Antoni Bolecki, Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek – aktualne
tendencje orzecznicze w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Jarosław Fidala, Narzucanie minimalnych i sztywnych cen odsprzedaży z punktu
widzenia celu oraz skutków rynkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Patrycja Szot, Adam Zięba, Umowy dystrybucyjne w przemyśle samochodowym
w nowym systemie wyłączeń grupowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Przegląd prawa i orzecznictwa
Anna Piszcz, Zmiany w polskim orzecznictwie antymonopolowym w latach 2010-2011 . . . . 67
Tabele orzeczeń SOKiK (Elżbieta Krajewska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Ustalanie minimalnych cen odsprzedaży.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23.11.2011 r. w sprawie III SK 21/11
Röben Ceramika Budowlana (Antoni Bolecki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Korporacyjne standardy zawodowe stanowiące naruszenie porozumień
ograniczających konkurencję.
Wyrok SOKiK z 25.05.2012 r., XVII AmA 215/10 (Agata Jurkowska-Gomułka) . . . . . . . . . . 114
Narzucanie uciążliwych warunków umownych przez dominanta.
Wyrok SOKiK z 22.02.2012 r., XVII AmA 66/10 (Konrad Kohutek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów – art. 17 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej jako podstawa prawna przypisania przedsiębiorcy
bezprawności jego zachowania. Pojęcie przedsiębiorcy.
Wyrok SOKiK z 24.05.2012 r., XVII AmA 31/11 (Dawid Miąsik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów – renoma zobowiązuje.
Wyrok SOKiK z 28.06.2012 r., XVII AmA 58/11 (Dawid Miąsik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Regulacja energetyki – zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf.
Wyrok SOKiK z 15.06.2012 r., XVII AmE 193/11 (Mikołaj Jasiak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Regulacja energetyki – nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej.
Wyrok SOKiK z 18.06.2012 r., XVII AmE 208/10 (Mikołaj Jasiak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Przegląd piśmiennictwa
A. Bolecki, S. Drozd, S. Famirska, M. Kozak, M. Kulesza, A. Madała, T. Wardyński,
Prawo konkurencji, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2011 (Ilona Szwedziak) . . . . . . . . . . . . 126

Sprawozdania
Nagroda CARS 2012. Uroczyste wręczenie (Warszawa, 4.07.2012 r.) (Tadeusz Skoczny) . . . . 128

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Wrzesień 19, 2012 13:07
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found