Ukazał się 2. numer iKAR

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Lipiec 5, 2012 08:20

Ukazał się 2. numer iKAR

Na stronie http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=02 dostępny jest 2. numer kwartalnika internetowego iKAR.

Poniżej spis treści:

Drugi numer iKAR – kontynuacja i wzbogacenie koncepcji periodyku (od redaktora naczelnego)

Wokół nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Anna Piszcz, Kilka uwag do projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Szymon Syp, Postulowane zmiany w prawie kontroli koncentracji – uwagi na tle propozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Małgorzata Sieradzka, Instrumenty ochrony konsumentów w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. – potrzeba zmian?

Artykuły
Dominik Wolski, Wybrane zagadnienia z zakresu wydawania i realizacji decyzji udzielających warunkowej zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców
Rafał Stankiewicz, O konieczności zwiększenia partycypacji podmiotów trzecich w postępowaniu antymonopolowym
Maciej Gac, Programy zgodności z prawem konkurencji – efektywny mechanizm w tworzeniu europejskiej kultury compliance?
Kamil Ciupak, Występowanie i reguły zgodności pomocy publicznej w publicznym finansowaniu infrastruktury portów morskich

Przegląd prawa i orzecznictwa
Anna Piszcz, Zmiany w polskim prawie antymonopolowym w latach 2010-2011 (cz. II)
Tabele decyzji Prezesa UOKiK
Tabele orzeczeń SOKiK
Nadużywanie pozycji dominującej – antykonkurencyjne wykluczenie konkurentów z rynku współzależnego. Wyrok SOKiK z 22.02.2012 r. w sprawie AmA 171/11 (Konrad Kohutek).
Nadużywanie pozycji dominującej – obiektywne uzasadnienie praktyk dominanta. Wyrok SOKiK z 30.03.2012 r. w sprawie AmA 180/10 (Konrad Kohutek).
Regulacja telekomunikacyjna – rozstrzyganie spraw spornych między przedsiębiorstwami. Wyrok SOKiK z 15.03.2012 r. w sprawie AmT 230/09 (Stanisław Piątek).
Regulacja energetyczna – nałożenie kary pieniężnej bez podstawy prawnej. Wyrok SOKiK z 9.03.2012 r. w sprawie AmE 99/10 (Bartłomiej Nowak).
Regulacja energetyczna – słuszny interes strony w zmianie taryfy. Wyrok SOKiK z 12.03.2012 r. w sprawie AmE 170/11 (Bartłomiej Nowak).

Przegląd piśmiennictwa
Dawid Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej (Agata Jurkowska-Gomułka). Małgorzata Sieradzka, Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji (Maciej Bernatt).

Sprawozdania
Prawa przedsiębiorcy w sprawach antymonopolowych. Sprawozdanie z konferencji naukowej INP PAN – przy współpracy CARS (Warszawa, 23 kwietnia 2012 r.) (Agata Jurkowska-Gomułka)
Bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania portów lotniczych. Sprawozdanie z seminarium CARS oraz Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (Warszawa, 24.05.2012) (Anna Zirk-Sadowska)

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Lipiec 5, 2012 08:20
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found