Prezes UOKiK gościnnie: „Przedsiębiorco nie zmawiaj się!”

Tekst gościnny
Dodane przez Tekst gościnny Kwiecień 16, 2012 13:30

Prezes UOKiK gościnnie: „Przedsiębiorco nie zmawiaj się!”

Z przyjemnością publikujemy dziś gościnny tekst Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pani Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, z nadzieją na kolejne wystąpienia Pani Prezes na naszych wirtualnych łamach.

Przedsiębiorco nie zmawiaj się!

Ten gościnny wpis chciałabym poświęcić inicjatywom, które podejmuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby efektywnie chronić konkurencję i stale podnosić świadomość prawną profesjonalnych uczestników rynku. Z naszego doświadczenia wynika bowiem, że poziom znajomości przepisów antymonopolowych wśród przedsiębiorców jest niewystarczający, na co wskazują choćby kolejne naruszenia. Karanie nie jest jednak naszym celem, jest nim natomiast zapobieganie działaniom ograniczającym konkurencję rynkową. W myśl tej zasady rok 2012 upływa w UOKiK pod hasłem — Przedsiębiorco nie zmawiaj się! Obok działań edukacyjnych planujemy rewizję ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Czy niezbędne zmiany w prawie?

Kilka tygodni temu na zorganizowanej przez Urząd konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim zadaliśmy przedsiębiorcom i prawnikom pytanie, czy niezbędne są zmiany w polskim prawie antymonopolowym? Obecna ustawa obowiązuje blisko pięć lat. To dość długo, biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w gospodarce. Naszym zdaniem, w ślad za nimi powinny iść adekwatne modyfikacje prawa. Przepisy, które wyznaczają granice swobody działalności gospodarczej, muszą bowiem umożliwiać przedsiębiorcom rozwój w oparciu o określone w nich kryteria. Konkurencyjna struktura rynku daje podstawy do wcielenia w życie tych postulatów. Wsłuchując się w głos przedsiębiorców, a także czerpiąc inspirację z doświadczeń europejskich i światowych organów ochrony konkurencji, rozpoczęliśmy w ubiegłym roku prace koncepcyjne nad zmianami w polskim prawie antymonopolowym. Planujemy niebawem przedstawić opinii publicznej projekt założeń. Liczę na to, że zostaną one przyjęte pozytywnie.

Jakie zmiany proponujemy?

Wraz z upływem czasu do Urzędu napływa coraz więcej wniosków koncentracyjnych, więc proces ich oceny powinien przebiegać sprawniej. Mając to na uwadze proponujemy wprowadzenie dwufazowego postępowania. Zakładamy, że na pierwszym etapie będzie finalizowana większość transakcji, które nie będą wymagały dogłębnej analizy rynków i budziły wątpliwości Urzędu, odnośnie ich wpływu na konkurencję. Natomiast bardziej skomplikowane przypadki, przechodziłyby do drugiej fazy. Rozwiązanie to ma przyczynić się do przyspieszenia procedowania Urzędu i zwiększenia przewidywalności działań organu wśród przedsiębiorców, zainteresowanych zmianami w ich strukturze organizacyjnej.

Ponieważ zwiększanie efektywności zwalczania niedozwolonych porozumień jest naszym priorytetem, dlatego rozważamy wprowadzenie zmian w tym obszarze. Planujemy m.in. rozszerzenie programu łagodzenia kar o tzw. leniency plus. Będzie ono miało zastosowanie do przedsiębiorców, którzy obecnie nie mogą liczyć na całkowite zwolnienie z sankcji, z uwagi na fakt, że nie zgłosili się do programu jako pierwsi albo byli inicjatorami zmowy. W zamian za dostarczenie dowodów o niewykrytym dotychczas porozumieniu uzyskiwaliby dodatkowe korzyści finansowe. Przyglądając się praktyce orzeczniczej organów w krajach, gdzie narzędzie to cieszy się ogromnym powodzeniem, wierzę, że mogłoby ono zwiększyć wykrywalność i efektywność zwalczania niedozwolonych porozumień na naszym rynku.

Przede wszystkim edukacja — Przedsiębiorco nie zmawiaj się!

Mając na uwadze fakt, że niedozwolone porozumienia są niekorzystne zarówno dla konkurentów, kontrahentów, jak i konsumentów, rozpoczęliśmy kampanię edukacyjną skierowaną do przedsiębiorców. Eksperci UOKiK, kancelarie prawne i organizacje biznesowe w specjalnie przygotowanym cyklu filmów tłumaczą m.in.: dlaczego zmowy zagrażają konkurencji, co jest prawem zakazane a co dozwolone, jaka jest różnica między ustalaniem cen a ich naśladowaniem, co grozi za udział w zmowie i czy można uniknąć kary.

Odcinki publikowane są co środę na stronie internetowej UOKiK. Naszej akcji towarzyszą także publikacje prasowe ekspertów Urzędu i programy radiowe. Ponadto, planujemy wysyłkę materiałów edukacyjnych do przedsiębiorców. Wierzę, że nasza inicjatywa przyniesie zamierzony efekt i przyczyni się do wzrostu świadomości prawnej wśród profesjonalnych uczestników rynku.

Wierzę, że inicjatywy podejmowane przez UOKiK, zarówno kampania edukacyjna, jak i zmiany w przepisach antymonopolowych przyczynią się do jeszcze lepszego wypełniania zadań przez Urząd, a także do zwiększenia transparentności i przewidywalności naszych działań.

Tekst gościnny
Dodane przez Tekst gościnny Kwiecień 16, 2012 13:30
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found