Pierwszy numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Kwiecień 25, 2012 15:24

Pierwszy numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego

Uprzejmie informujemy, że w 5. rocznicę wejścia w życie uokik z 2007 r., ukazał się inauguracyjny numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) – nowego polskiego periodyku naukowego, wydawanego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW, poświęconego ochronie konkurencji i regulacji.
Nowy periodyk jest w całości dostępny elektronicznie. Wszystkie artykuły w nim opublikowane można pobrać na stronie internetowej www.ikar.wz.uw.edu.pl.
Kolegium redakcyjne zaprasza do publikowania w jego następnych numerach artykułów lub innych tekstów dotyczących spraw ochrony konkurencji lub regulacji sektorowych.

Spis treści pierwszego numeru iKAR:
iKAR – założenia i zamiary (od redaktora naczelnego)
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Czas na zmiany w polskim prawie antymonopolowym
Aleksander Stawicki, Porozumienia zakazane ze względu na cel a porozumienia zakazane ze względu na skutek
Antoni Bolecki, Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek w aktualnej polskiej praktyce orzeczniczej – aktualne tendencje orzecznicze na gruncie polskim i unijnym
Agata Jurkowska-Gomułka, Stosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję zorientowane na ocenę skutków ekonomicznych? Uwagi na tle praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK w odniesieniu do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r.
Dawid Miąsik, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a prawo własności intelektualnej – czy art. 2 ustawy jest w ogóle potrzebny?
Konrad Kohutek, Pięciolecie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej w świetle uokik z 2007: kształtowanie się wykładni kluczowych pojęć
Marcin Kolasiński, Polityka kontroli koncentracji w Polsce – stan obecny i możliwe zmiany
Maciej Bernatt, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba nowelizacji. Perspektywa sprawiedliwości proceduralnej
Jarosław Sroczyński, Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów: decyzja zobowiązująca (uwagi praktyczne oraz de lege ferenda)
Anna Piszcz, Zmiany w polskim prawie antymonopolowym w latach 2010-2011 (cz. 1)
Anna Piszcz, Przegląd polskiego orzecznictwa antymonopolowego za lata 2010-2011 (cz. 1)
Czy wciąż potrzebne jest nam krajowe prawo konkurencji? Glosa do wyr. TSUE z 14.02.2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba v Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Katarzyna Zawisza-Bożekowska)
Niech się stanie dywersyfikacja. Decyzja KE z 5.10.2011 r. o niewnoszeniu zastrzeże do projektu pomocy publicznej na budowę gazoportu w Świnoujściu (Kamil Ciupak)
Rec. książki M. Bernatta, Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, prof. dr hab. Janusz Borkowski
Wybrane zagadnienia kontroli koncentracji. Konferencja Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów WPiA UW (Warszawa, 27 września 2012 r.) (Elżbieta Krajewska)
Jak skutecznie chronić rynek – czas na zmiany w prawie? Konferencji UOKiK i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, 28 marca 2012r.) we Wrocławiu (Elżbieta Krajewska) Informacja o działalności SPK (Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Magdalena Pawlak)

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Kwiecień 25, 2012 15:24
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found