Wybrane zagadnienia kontroli koncentracji przedsiębiorców na gruncie polskiego prawa konkurencji oraz prawa konkurencji Unii Europejskiej

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Marzec 5, 2012 11:14

Wybrane zagadnienia kontroli koncentracji przedsiębiorców na gruncie polskiego prawa konkurencji oraz prawa konkurencji Unii Europejskiej

W dniu 27 marca 2012 r. w Sali Senatu w Pałacu Kazimierzowskim, mieszczącym się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa, której tematem przewodnim konferencji są „Wybrane zagadnienia kontroli koncentracji przedsiębiorców na gruncie polskiego prawa konkurencji oraz prawa konkurencji Unii Europejskiej”.

Konferencja naukowa składa się z panelu eksperckiego, podczas którego prelekcje wygłoszą znakomici specjaliści prawa konkurencji, a także z panelu studenckiego i doktoranckiego. W ramach drugiego z nich, okazję do zaprezentowania prelekcji mają studenci i doktoranci, którzy podjęli starania o wygłoszenie wystąpienia – nadesłali abstrakt swojego wystąpienia, spośród których to abstraktów, jury dokonało wyboru czterech, zdaniem jury, najciekawszych propozycji wystąpień.

Prelekcje eksperckie wygłoszą:

dr Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. W 2011 uzyskała doktorat na Uniwersytecie Capitole w Tuluzie. Jest absolwentką m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Capitole w Tuluzie oraz King’s College, Uniwersytetu w Londynie. Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie Unii Europejskiej.

dr Marta Sendrowicz

Dr Marta Sendrowicz – adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa UW. Specjalizuje się w prawie konkurencji Unii Europejskiej, z którego to przedmiotu prowadzi wykład specjalizacyjny dla studentów Wydziału Prawa UW. Od roku 2007 opiekun naukowy Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Kieruje praktyką prawa konkurencji kancelarii prawnej Allen & Overy w Wawszawie oraz praktyką prawa konkurencji kancelarii w regionie Europy Wschodniej i Środkowej. Członek zarządu polskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

mec. Agnieszka Stefanowicz- Barańska

Mec. Agnieszka Stefanowicz- Barańska – partner kancelarii prawnej Salans, w której kieruje Zespołem prawa konkurencji, regulacji i handlu międzynarodowego w Warszawie. Od blisko 15 lat doradza przedsiębiorcom m.in. w branżach nauk biologicznych, motoryzacyjnej, chemicznej, dóbr konsumpcyjnych, spożywczej, telekomunikacyjnej, przemysłu ciężkiego, energetycznej i komunalnej oraz w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym w sprawach z zakresu kontroli koncentracji, porozumień antykonkurencyjnych i nadużycia pozycji dominującej oraz pomocy publicznej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. W 1999 r. uzyskała dyplom ukończenia studiów podyplomowych King’s College, University of London, w zakresie unijnego prawa ochrony konkurencji, a w 2003 r. w zakresie prawa unijnego (z wyróżnieniem). Od 2003 r. prezes polskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

mec. Małgorzata Szwaj

Małgorzata Szwaj – radca prawny i wspólnik w warszawskim biurze kancelarii prawnej Linklaters, gdzie kieruje praktyką prawa konkurencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania krajowych i unijnych reguł kontroli koncentracji, doradza w zakresie porozumień antykonkurencyjnych, karteli, nadużycia pozycji dominującej, pomocy publicznej a także innych zagadnień prawa europejskiego, włączając przepisy o swobodnym przepływie towarów i usług. Reprezentuje klientów przed krajowym i unijnym organem ochrony konkurencji oraz sądami w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.

Prelekcje studenckie i doktoranckie wygłoszą:

Ewa Lewandowska – temat wystąpienia: „System odsyłania spraw miedzy Komisją Europejską a organami ochrony konkurencji państw członkowskich jako element współpracy organów krajowych i unijnych w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw”

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i absolwentka europeistyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się polityką ochrony konkurencji i konsumentów. Wiceprzewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Prawa Europejskiego działającego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W zeszłym roku akademickim studiowała, w ramach programu Erasmus, ekonomię na Uniwersytecie w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Maciej Syska – temat wystąpienia: „Deliktowa (pozaumowna) odpowiedzialność Unii Europejskiej i Skarbu Państwa za szkodę wynikającą z niezgodnych z prawem decyzji zakazujących koncentracji”

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant drugiego roku w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się prawem cywilnym, konkurencji i medycznym. Laureat I nagrody Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka za najlepszą pracę magisterską z dziedziny praw człowieka. Studiował i odbywał pobyty badawcze na uniwersytecie Paris II Pantheon-Assas oraz Oksfordzikim. Absolwent Szkoły Prawa Brytyjskiego i Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji IPN PAN, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Aplikant adwokacki.

Paulina Komorowska – temat wystąpienia: „Tworzenie wspólnego przedsiębiorstwa (joint venture) w prawie polskim i europejskim”

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka pierwszego roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym obszarem zainteresowań naukowych jest prawo konkurencji.

Szymon Syp – temat wystąpienia: „Analiza ekonomiczna w procesie badania kontroli koncentracji na przykładzie tzw. doktryny upadającej firmy”

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Zakładzie Prawa Prywatnego i Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Szkole Głównej Handlowej. Stypendysta Levin College of Law, Uniwersytet na Florydzie, Maurer School of Law Uniwersytet w Indianie – LL.M. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa i stały współpracownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS). Współautor: www.antitrust.pl oraz www.businesslawblog.eu.

Plan konferencji zostanie ogłoszony w drugim tygodniu marca. Rejestracja na konferencję rozpocznie się w dniu 9 marca.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Marzec 5, 2012 11:14
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found