Uwarunkowania prawne marketingu w społeczeństwie informacyjnym, red. Anna Mokrysz-Olszyńska, Bartosz Targański

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Marzec 21, 2012 13:35

Uwarunkowania prawne marketingu w społeczeństwie informacyjnym, red. Anna Mokrysz-Olszyńska, Bartosz Targański

Miło mi poinformować, że ukazała się nowa książka Uwarunkowania prawne marketingu w społeczeństwie informacyjnym, red. Anna Mokrysz-Olszyńska, Bartosz Targański. Książka jest wynikiem badań pracowników naukowych i doktorantów Zakładu Międzynarodowego Prawa Prywatnego oraz Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Poniżej krótki opis:

Rewolucja technologiczna Internetu otworzyła przed działalnością marketingową nowe kanały bezpośredniego kontaktu z konsumentem, które umożliwiają precyzyjne poznanie jego potrzeb i przesyłanie komunikatów reklamowych. Jednakże prowadzenie działalności marketingowej w społeczeństwie informacyjnym może wywoływać również wiele nowych zagrożeń, zarówno dla konsumentów, jak i konkurentów oraz interesu publicznego. Jednocześnie ze względu na bezprecedensowe tempo postępu technologicznego możliwość szybkiego reagowania ustawodawcy na nowe problemy prawne staje się ograniczona. Publikacja prezentuje wybrane obszary społeczeństwa informacyjnego, w obrębie których uwidacznia się nieadekwatność istniejących uregulowań prawnych.

Z pewnością sympatyków i praktyków prawa konkurencji zainteresuje rozdział VII książki autorstwa dra Bartosza Targańskiego PRAWO OCHRONY KONKURENCJI JAKO ŹRÓDŁO OGRANICZEŃ W WYKONYWANIU PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ , spis treści rozdziału poniżej:

Wstęp

1. Sprawy dotyczące części zamiennych do samochodów

1.1. Sprawa Volvo

1.2. Sprawa Renault

1.3. Komentarz

2. Sprawa Magill

2.1. Stan faktyczny i ocena organów antymonopolowych

2.2. Komentarz

3. Sprawa IMS Health

3.1. Stan faktyczny

3.2. Komentarz

4. Sprawa Microsoft

4.1. Stan faktyczny

4.2. Argumenty Microsoftu

4.3. Argumenty Komisji Europejskiej i Sądu Pierwszej Instancji

4.4. Test wyjątkowych okoliczności

4.5. Stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej oraz braku obiektywnego uzasadnienia

4.6. Komentarz

5. Wytyczne Komisji Europejskiej

6. Podsumowanie

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Marzec 21, 2012 13:35
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found