Fuzja banków – Santander przejmuje Kredyt Bank

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Marzec 5, 2012 11:06 Uaktualniony

Fuzja banków – Santander przejmuje Kredyt Bank

Poniżej mój tekst, pierwotnie opublikowany w Gazecie Finansowej (w numerze z dnia 2 marca 2012 r.) o przejęciu Kredyt Banku przez Santandera.

Pod koniec 2011 r. wskazałem na 4 banki wystawione na sprzedaż w Polsce (Millenium Bank SA, Kredyt Bank SA, DnB Nord SA oraz Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA). Jednym z wymienionych banków był Kredyt Bank, którego wartość była ówcześnie szacowana na ok. 3.6 mld PLN. W dniu 28 lutego Banco Santander SA (Santander) oraz KBC Bank NV (KBC), (właściciel 80% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Banku) wspólnie wydały komunikat o porozumieniu dotyczącym połączenia Banku Zachodniego WBK SA (którego Santander jest właścicielem) oraz Kredyt Banku SA (dalej: komunikat).

Szczegóły transakcji
Santander oraz KBC podpisy umowę inwestycyjną dotycząca połączenia spółek: Bank Zachodni WBK oraz Kredyt Bank. Transakcja będzie polegała na podniesieniu kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK, a nowo wyemitowane akcje Banku Zachodniego WBK zostaną zaoferowane i przekazane KBC oraz pozostałym akcjonariuszom Kredyt Banku w zamian za ich akcje Kredyt Banku (połączenie przez przejęcie). Wspomniane banki zostaną połączone na mocy ostatecznych umów oraz pod warunkiem przeprowadzenia niezależnej wyceny, a także pod warunkiem formalnego zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (przy czym Komisja Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 124 ust. 2 Prawa bankowego odmawia wydania zezwolenia, jeżeli połączenie prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku). oraz zgód odpowiednich organów ochrony konkurencji (Komisji Europejskiej albo polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Parytet wymiany akcji wyniesie 6,96 akcji Banku Zachodniego WBK za każde 100 akcji Kredyt Banku. Przyjmując bieżące ceny rynkowe – łączna wartość połączonego banku wyniesie ok. 20,8 mld PLN.

Strategia
Według informacji zawartych w komunikacie, dzięki połączeniu banków – Santander zwiększy swoją obecność w Polsce, będącym jednym z dziesięciu kluczowych rynków, w aspekcie długoterminowym. Planowane połączenie „wygeneruje więcej synergii biznesowych niż synergie już ogłoszone przez Santander po nabyciu Banku Zachodniego WBK (przypominam, że we wrześniu 2010 r. Allied Irish Banks (AIB) zdecydował o sprzedaży Banku Zachodniego WBK w Polsce za łączną cenę 3,1 mld euro na rzecz Santandera. Za pakiet 51,41 mln akcji (stanowiących 70,36% kapitału) BZ WBK hiszpański bank zapłacił 11,67 mld zł, czyli ok., 2,9 mld euro). Z kolei mając na uwadze aktualne wyceny rynkowe, KBC odnotuje jednorazowy pozytywny wpływ rzędu ok. 0..1 mld EUR w momencie zamknięcia transakcji oraz będzie działał na rynku polskim przez KBC Securities (dom maklerski) oraz KBC TFI (zarządzanie aktywami).

Efekt fuzji
W rezultacie połączenia banków – powstanie podmiot posiadający sieć blisko 900 oddziałów oraz 3,5 miliona klientów detalicznych, co uplasuje go na trzecim miejscu wśród banków w Polsce pod względem depozytów, kredytów czy liczby oddziałów. Struktura właścicielska nowego podmiotu będzie wyglądała następująco: Santander będzie posiadał ok. 76,5% akcji połączonych banków, zaś KBC k. 16,4%. W rękach akcjonariuszy mniejszościowych pozostanie ok.7,1% akcji. W dalszej kolejności Santander oraz KBC zobowiązały się współpracować w ramach „wyjścia” KBC z nowego podmiotu mając na uwadze „maksymalizację” pozostawionego KBC pakietu akcji.

Wzmocnienie pozycji Santander
Jak stwierdził przedstawiciel Santander – dzięki transakcji – Santander znacząco wzmocni swoją obecność w Polsce osiągając masę krytyczną na jednym z podstawowych rynków, którymi Santander jest zainteresowany. De facto, Santander stanie się po PKO BP oraz Pekao SA trzecią siłą w sektorze bankowym w Polsce.

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Marzec 5, 2012 11:06 Uaktualniony
Napisz komentarz

1 Komentarz

  1. Janusz PItera Marzec 5, 17:46

    Świetny artykuł Szymek ! dzięki i ciesze się że doszusowałeś do I ligii komentatorów rynku usług finansowych ! Zresztą ufam że to będzie tylko jedna z Twoich ról i niedługo zaczniesz grać pierwsze skrzypce na tym rynku :)

    Odpowiedz na ten komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found