Publikacje naukowe z prawa konkurencji I 2011 – I 2012

admin
Dodane przez admin Luty 12, 2012 15:41

Publikacje naukowe z prawa konkurencji I 2011 – I 2012

Ponieważ od ostatniego przeglądu publikacji naukowych na antitrust.pl minęło trochę czasu poniżej zamieszczam listę interesujących tekstów opublikowanych od początku 2011 r. Prosimy o nadsyłanie propozycji uzupełnień listy.

Lista aktualizowana 5 marca 2012.

Książki

 • Maciej Bernatt, „Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Artykuły

 • Cezary Banasińki, Monika Bychowska, Pojęcie grupy kapitałowej na użytek polskiego i unijnego prawa konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego, grudzień 2011.
 • Cezary Banasiński, Monika Bychowska, Ekonomiczne aspekty stosowania art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego, październik 2011.
 • Maciej Bernatt, Tadeusz Skoczny, Publicznoprawne wdrażanie reguł konkurencji w Polsce. Czas na zmiany?, [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Gronkiewicz-Waltz H., Jaroszyński K. (red.), C.H. Beck 2011: 1-14.
 • Maciej Bernatt, Gwarancje proceduralne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji, mających charakter karny w świetle EKPCz. Glosa do wyroku SN z 14.04.2010 r., Europejski Przegląd Sądowy 6(69): 40-45.
 • Maciej Bernatt, Prawo do rzetelnego procesu w sprawach ochrony konkurencji i regulacji rynku (na tle art. 6 EKPC), Państwo i Prawo, Nr 1/2012.
 • Maciej Bernatt, The Powers of Inspection of Polish Competition Authority. The Question of Proportionality, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), Vol. 2011 4(5).
 • Antoni Bolecki, Polish Antitrust Experience with Hub-and-Spoke Conspiracies, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), Vol. 2011 4(5).
 • Anna Fornalczyk, Competition Protection and Philip Kotler’s Strategic Recommendations, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), Vol. 2011 4(5).
 • Agata Jurkowska-Gomułka, Polish Antitrust Legislation and Case Law Review 2010, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), Vol. 2011 4(5).
 • Jakub Kociubiński, Pojęcie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w prawie konkurencji UE, Europejski Przegląd Sądowy, sierpień 2011.
 • Konrad Kohutek, Internetowa dystrybucja towarów w prawie konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Komisji do rozporządzenia nr 330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych), Przegląd Prawa Handlowego, listopad 2011.
 • Małgorzata Kozak, Simple procedural infraction or a serious obstruction of antitrust proceedings – fines in the region of 30-million EURO justified? Case comment to the decisions of the President of the Office of Competition and Consumer Protection of 4 November 2010 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (DOK-9/2010) and of 24 February 2011 – Polkomtel SA (DOK-1/2011), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), Vol. 2011 4(5).
 • Grzegorz Materna, Uprzednie naruszenie przepisów ustawy a wymiar kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 11/2011.
 • Aleksander Maziarz, Which authority is competent to decide when a power company is abusing monopolistic power: the President of the UOKiK or the President of the URE? Case comment to the judgement of the Supreme Court of April 2, 2009 – ENION S.A, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), Vol. 2011 4(4).
 • Małgorzata Modzelewska de Raad, More economic approach to exclusivity agreements: how does it work in practice? Case comment to the judgment of the Court of Appeals in Warsaw of 25 February 2010 – Lesaffre Polska (Ref. No. VI ACa 61/09), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), Vol. 2011 4(5).
 • Anna Mokrysz-Olszyńska, Ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd praktykami rynkowymi jako warunek zabezpieczenia przejrzystości rynku, „Przegląd Prawa i Administracji” 2011 nr 87 (Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego).
 • Anna Mokrysz-Olszyńska, Unfairness doctrine i podejście ekonomiczne do ochrony konsumentów w praktyce Federalnej Komisji Handlu w USA, „Ekonomia i Prawo” 2011 rok, Tom VII (UMK Toruń).
 • Monika Namysłowska, Granice krajowych regulacji prawnych dotyczących zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych – glosa do wyroku TS z 9.11.2010 r. w sprawie C-540/08 Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag i do postanowienia TS z 30.06.2011 r. w sprawie C-288/10 Wamo, Europejski Przegląd Sądowy, listopad 2011.
 • Igor Nestoruk, Praktyki cenowe przedsiębiorców w ramach sezonowych wyprzedaży towarów – glosa do postanowienia TS z 30.06.2011 r. w sprawie C-288/10 Wamo, Europejski Przegląd Sądowy, grudzień 2011.
 • Tomasz Kozieł, Nadużycie procedur regulacyjnych jako naruszenie art. 102 TFUE – uwagi do wyroku Sądu UE z 1.07.2010 r. w sprawie T-321/05 AstraZeneca v. Komisja, Europejski Przegląd Sądowy, lipiec 2011.
 • Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Prawo konsumenckie UE – dyrektywy oparte na metodzie harmonizacji minimalnej – wprowadzenie i wyrok TS z 16.05.1989 r. w sprawie 382/87 R. Buet i SARL Educational Business Services (EBS) v. Ministère public, Europejski Przegląd Sądowy, grudzień 2011.
 • Tadeusz Skoczny, Modele instytucjonalne ochrony konkurencji na świecie – wnioski dla Polski, RPEiS 2011, nr 2
 • Małgorzata Sieradzka, Marian Zdyb, Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego, grudzień 2011.
 • Małgorzata Sieradzka, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego i krajowego prawa konkurencji (część I), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 1/2012.
 • Aleksander Stawicki, The Autonomy of Sector-Specific Regulation – Is It Still Worth Protecting? Further Thoughts on the Parallel Application of Competition Law and Regulatory Instruments, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), Vol. 2011 4(4).
 • Konrad Stolarski, Fines for Failure to Cooperate within Antitrust Proceedings – the Ultimate Weapon for Antitrust Authorities?, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), Vol. 2011 4(5).
 • Bartosz Targański, Freedom of competition or environmental safety – what should a municipality prioritize? Case comment to the judgment of the Supreme Court of 3 March 2010 – Katowice Commune (Ref. No. III SK 37/09), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), Vol. 2011 4(5).
 • Katarzyna Tosza, The very relevant market. Case comment to the judgment of the Court of Appeals in Warsaw of 22 April 2010 – Interchange fee (Ref. No. VI ACa 607/09), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), Vol. 2011 4(5).
 • Bartosz Turno, Agata Zawłocka-Turno, Ustalanie sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży jako porozumienie ograniczające konkurencję z uwagi na cel (przedmiot) w prawie unijnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, grudzień 2011 (zeszyt 4).
 • Łukasz Wieczorek, Prawne i ekonomiczne aspekty kolektywnej pozycji dominującej w prawie konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego, lipiec 2011.
 • Michał Wolański, Estimation of Losses Due to the Existence of Monopolies in Urban Bus Transport in Poland, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS), Vol. 2011 4(5).
admin
Dodane przez admin Luty 12, 2012 15:41
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found