Polecamy książkę dr Macieja Bernatta pt. „Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji”

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Styczeń 12, 2012 17:06 Uaktualniony

Polecamy książkę dr Macieja Bernatta pt. „Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji”

Książka Macieja Bernatta pt. „Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji” jest poświęcona problematyce respektowania sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji – Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisją Europejską.

Celem rozważań zawartych w książce jest odpowiedź na pytanie, czy proceduralne instytucje prawne gwarantują respektowanie w tym postępowaniu wyróżnionych wartości sprawiedliwości proceduralnej. Badane jest, czy wyodrębnionym wartościom odpowiadają właściwie gwarancje – uprawnienia procesowe uczestnika tego postępowania i obowiązki organu ochrony konkurencji i kontrolującego go sądu.

Procedura antymonopolowa podlega zatem badaniu z perspektywy prawa do wysłuchania, prawa do obrony, prawa do równego uczestnictwa w postępowaniu, prawa do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych informacji poufnych oraz prawa do zaskarżenia i kontroli sądowej decyzji i postępowania przed organem ochrony konkurencji.

Więcej informacji nt. książki – można znaleźć tutaj.

Maciej Bernatt – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW, członek zwyczajny Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, postępowaniu administracyjnym i ochronie praw człowieka. Był prawnikiem w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, obecnie pracuje w charakterze asystenta sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Styczeń 12, 2012 17:06 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found