Polecamy artykuł dotyczący RPM w prawie unijnym autorstwa Agaty Zawłockiej-Turno oraz Bartosza Turno

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Styczeń 13, 2012 15:37

Polecamy artykuł dotyczący RPM w prawie unijnym autorstwa Agaty Zawłockiej-Turno oraz Bartosza Turno

Poniżej przedstawiamy informację o niezwykle interesującym oraz aktualnym zagadnieniu RPM w prawie unijnym.
Artykuł został opublikowany w Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym w grudniu 2011 r. (zeszyt 4).

Autorami są Agata Zawłocka-Turno oraz Bartosz Turno.

Ustalanie sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży jako porozumienie ograniczające konkurencję z uwagi na cel (przedmiot) w prawie unijnym

Niniejszy artykuł wskazuje, że pomimo ogólnej akceptacji, że ustalanie sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży (dalej jako RPM) może wywoływać zarówno pozytywne jak i negatywne skutki, praktyka ta powinna jednak być nadal uznawana za ograniczającą konkurencję z uwagi na cel (przedmiot). Wynika to ze specyfiki systemu unijnego, a mianowicie: faktu, że cele unijnego prawa konkurencji nie ograniczają się tylko do dobrobytu konsumentów; przekonania, że prawo konkurencji powinno chronić zarówno konkurencję wewnątrz- jak i międzymarkową oraz wagi przywiązywanej do konkurencji cenowej. Na powyższą konstatację wpływ ma również fakt, że mimo iż nauka ekonomii powinna stanowić natchnienie przy formułowaniu reguł konkurencji, to jednak prawo nie powinno bezkrytycznie powielać jej dorobku. Prawo jest bowiem systemem, który musi dać się administrować. Ponadto, analiza kosztów wiążących się ze zmianą podejścia do RPM wskazuje, iż z uwagi na wysokie koszty regulacyjne, które nie zostaną zrównoważone przez zmniejszone koszty wydawania błędnych decyzji, nie jest zalecanym badanie skutków RPM w każdej indywidualnej sprawie. Równocześnie jednak wskazuje się, że możliwe jest bardziej zbalansowane (wyważone) podejście do RPM pozwalające na analizowanie tej praktyki w sposób uwzględniający dorobek nauki ekonomii, lecz bez utraty zalet obecnego, stosunkowo restrykcyjnego, podejścia.

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Styczeń 13, 2012 15:37
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found