PGE Dystrybucja nadużywała pozycji dominującej

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Październik 19, 2011 10:10 Uaktualniony

PGE Dystrybucja nadużywała pozycji dominującej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował na swojej stronie internetowej, że spółka PGE Dystrybucja (zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej do około 5 mln odbiorców) nadużyła swojej siły rynkowej i za niezgodne z prawem postępowanie Prezes UOKiK nałożyła karę w wysokości 260 tys. zł na spółkę.

Jak podaje UOKiK na swojej stronie:

Postępowanie przeciwko PGE Dystrybucja zostało wszczęte w sierpniu 2010 roku po zawiadomieniu od przedsiębiorcy. Wątpliwości UOKiK wzbudziły uciążliwe warunki umów, które spółka narzucała swoim kontrahentom. Podczas prowadzonych działań Prezes Urzędu stwierdziła, że PGE Dystrybucja narzucała odbiorcom minimalny próg mocy energii elektrycznej.

Zakwestionowane przez Urząd postanowienie dotyczyło umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Prezes UOKiK stwierdziła, że wnioski o przyłączenie, które wypełniali odbiorcy, nie dawały możliwości określenia mocy poniżej określonej wysokości. Urząd ustalił, że warunki techniczne zezwalały na dostosowanie przyłącza do zapotrzebowania odbiorcy. W konsekwencji mogło dojść do sytuacji, gdy kontrahent, który nie potrzebował aż takiej ilości, musiał zaakceptować narzucone warunki, ponosząc wyższe koszty. Zgodnie z prawem, moc przyłączeniowa ustalana jest przez odbiorcę energii na poziomie rzeczywistego zapotrzebowania i nie może być korygowana przez dystrybutora.

Prezes UOKiK stwierdziła, że PGE Dystrybucja nadużyła swojej dominującej pozycji i nałożyła karę 260 794 zł. Okolicznością łagodzącą była aktywna współpraca spółki podczas prowadzonego postępowania – w jego trakcie przedsiębiorca zaprzestał stosowania kwestionowanej praktyki. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ PGE Dystrybucja odwołała się do sądu.

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Październik 19, 2011 10:10 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found