Po raz pierwszy spółka-matka uniknęła odpowiedzialności

admin
Dodane przez admin Czerwiec 17, 2011 10:17

Po raz pierwszy spółka-matka uniknęła odpowiedzialności

Alfonso Lamadrid zwraca uwagę na wielce interesujące nowe orzeczenie Sądu (General Court) w sprawie T-185/06 (dostępny jest polski tekst):

66. W niniejszym przypadku skarżąca twierdzi, że Komisja nie przedstawiła w zaskarżonej decyzji wystarczającego uzasadnienia w zakresie dotyczącym stwierdzenia jej odpowiedzialności, w szczególności ze względu na to, iż nie wyjaśniła powodów odrzucenia dowodów przedstawionych w celu obalenia domniemania przyjętego z powodu sprawowania przez skarżącą całkowitej kontroli nad kapitałem Chemoxal. (…)

80 Ponieważ Komisja w odpowiedzi na skargę twierdzi, że powołane przez skarżącą dowody przeciwne są w każdym razie niewystarczające do tego, aby wykazać autonomię Chemoxal, podnieść należy, iż uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie zawiera niczego, co mogłoby świadczyć o przeprowadzeniu przez Komisję oceny tych dowodów, co z kolei uniemożliwia kontrolę zasadności zaskarżonej decyzji w tym względzie. (…)

83 W świetle powyższych rozważań należy uwzględnić zarzut naruszenia obowiązku uzasadnienia i uwzględnić żądanie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim dotyczy ona skarżącej.

AKTUALIZACJA: Polecamy nowy tekst Tomka Kozieła na naszym blogu poświęcony odpowiedzialności spółki matki.

admin
Dodane przez admin Czerwiec 17, 2011 10:17
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found