Tylko Komisja może stwierdzać brak naruszenia (C-375/09)

admin
Dodane przez admin Maj 3, 2011 15:42

Tylko Komisja może stwierdzać brak naruszenia (C-375/09)

3 maja 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne polskiego Sądu Najwyższego, że krajowy organ antymonopolowy taki jak Prezes UOKiK nie może stwierdzić braku naruszenia przepisów art. 101 i 102 Traktatu. Postępowanie przed Sądem Najwyższym toczyło się ponieważ Netia S.A. (dawne Tele2 Polska sp. z o.o.) zakwestionowała decyzję Prezesa UOKiK, w której Prezes stwierdził, że Telekomunikacja Polska S.A. nie dopuściła się nadużycia pozycji dominującej i umorzył postępowanie z art. 102 TFUE jako bezprzedmiotowe.

Trybunał stanął więc na stanowisku, że stwierdzenie, iż zakaz nadużywania pozycji dominującej nie został naruszony, pozostaje w wyłącznej gestii Komisji, nawet jeśli odpowiednie postanowienie traktatu jest stosowane w ramach postępowania prowadzonego przez krajowy organ ochrony konkurencji.
Trybunał stwierdził ponadto, że niezgodny z prawem Unii jest przepis prawa krajowego przewidujący w takich okolicznościach jedynie możliwość wydania przez krajowy organ ochrony konkurencji negatywnej decyzji merytorycznej.

Informacja prasowa: PDF.

admin
Dodane przez admin Maj 3, 2011 15:42
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found