Nieudane leniency w „kartelu ogrodniczym”

admin
Dodane przez admin Luty 10, 2011 15:59

Nieudane leniency w „kartelu ogrodniczym”

UOKiK upublicznił wczoraj treść decyzji Nr DOK-11/2010 z 31 grudnia 2010 r. stwierdzającą istnienie porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku hurtowego obrotu wyrobami ogrodniczymi i nakładającą karę na jego uczestników. Szczególnie interesujące w tej decyzji są opisy dwóch nieudanych aplikacji leniency: jednej złożonej przez dwóch przedsiębiorców na raz oraz drugiej która nie zawierała żadnych dowodów.

Pierwszy felerny wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej (leniency), który jednocześnie spowodował wszczęcie postępowania w sprawie, złożyło w jednej kopercie wysłanej na adres Urzędu dwóch przedsiębiorców. Prezes UOKiK uznał, że zarówno językowa, jak i celowościowa wykładnia art. 109 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jednoznacznie wskazuje, że „tylko jeden uczestnik danego porozumienia może skutecznie ubiegać się o całkowite zwolnienie z kary”. Złożenie jednej aplikacji przez dwóch przedsiębiorców Prezes UOKiK ocenił jako „niedopuszczalną próbę obejścia obowiązujących przepisów prawa”. Dowody przedstawione przez przedsiębiorców we wniosku zostały oczywiście włączone do materiału dowodowego postępowania antymonopolowego.

Drugi wniosek złożył już tylko jeden przedsiębiorca, ale dość późno gdyż już po poinformowaniu stron przez Prezesa UOKiK o zakończeniu zbierania materiału dowodowego. Co więcej, wniosek ten nie zawierał żadnego dowodu na istnienie porozumienia, co jest koniecznym elementem aplikacji leniency. Prezes postanowił również tego wniosku nie uwzględnić.

admin
Dodane przez admin Luty 10, 2011 15:59
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found