Enion ukarany za ubiegłoroczne awarie przez Prezesa URE

Arkadiusz Falecki
Dodane przez Arkadiusz Falecki Styczeń 19, 2011 11:10

Enion ukarany za ubiegłoroczne awarie przez Prezesa URE

URE poinformował o nałożeniu kary w wysokości 1 mln PLN na operatora systemu dystrybucyjnego ENION S.A. w związku z niedopełnieniem przez niego obowiązku utrzymywania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń umożliwiających przesyłanie energii w sposób ciągły i niezawodny.

W okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. na terenie działania ENION (głównie województwo małopolskie) doszło do ponad trzech i pół tysiąca awarii, których łączny czas trwania wynosił ok. dwudziestu dni. Dostaw energii pozbawionych zostało tysiące odbiorców. Rodzaje występujących wtedy uszkodzeń to m.in.: zerwane lub uszkodzone przewody, zwarcia, złamane słupy, uszkodzone konstrukcje. Jako główne przyczyny większości uszkodzeń w badanym okresie wymieniano oblodzenie, śnieg, szadź, działanie wiatru. Przyczyną znacznej części awarii sieci były łamiące się drzewa lub ich części.

Obowiązkiem przedsiębiorstwa energetycznego, zgodnie z art. 4 ust. 1 PE, jest utrzymanie urządzeń, instalacji i sieci w należytym stanie technicznym tak, aby minimalizować ryzyko wystąpienia awarii. Oznacza to m.in. konieczność dokonywania odpowiedniej wycinki drzew i gałęzi w pobliżu linii elektroenergetycznych.

ENION swoim postępowaniem w zakresie niewłaściwej realizacji przecinek drzew przyczynił się do zwiększenia zakresu awarii. Wycinki drzew były prowadzone w sposób, który nie eliminował w okresach pięcioletnich pomiędzy przeglądami możliwości przekroczenia przez drzewa i gałęzie odpowiednich (normatywnych) odległości. W ocenie Prezesa URE okoliczność ta wskazuje na niezachowanie należytej staranności, którą powinien wykazać się Przedsiębiorca.

ENION S.A. nie wywiązał się z obowiązku utrzymywania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń umożliwiającym przesyłanie energii w sposób ciągły i niezawodny (art. 56 ust. 1 pkt 10 ustawy – Prawo energetyczne oraz warunek 2.2.1. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej). Za takie działania Prezes URE wymierzył Przedsiębiorcy karę w wysokości miliona złotych.

Arkadiusz Falecki
Dodane przez Arkadiusz Falecki Styczeń 19, 2011 11:10
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found