Decyzja Prezesa UOKiK zakazująca przejęcia Energii przez PGE

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Styczeń 14, 2011 14:37

Decyzja Prezesa UOKiK zakazująca przejęcia Energii przez PGE

W dniu dzisiejszym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udostępnił decyzję nr DKK-1/2011 zakazującą koncentracji PGE oraz Energii.

Jak poinformował UOKiK na swojej stronie internetowej:
„Planowana transakcja ma przede wszystkim charakter tzw. konsolidacji pionowej, ponieważ połączenie dokonałoby się pomiędzy spółkami skupiającymi zarówno wytwarzanie energii elektrycznej, jej obrót hurtowy, detaliczny oraz dystrybucję. Konsekwencją koncentracji byłoby pełne uniezależnienie połączonych podmiotów od obecnych odbiorców nadwyżki energii produkowanej przez PGE. Jak dotąd bowiem znaczna część energii wytwarzanej przez PGE musi być sprzedawana poza jej grupę kapitałową (PGE więcej energii produkuje, niż sprzedaje odbiorcom z własnej grupy). Jeśli obie spółki połączyłyby się, zniwelowałoby to dysproporcję pomiędzy potrzebami a wielkością produkcji PGE i w efekcie większość energii elektrycznej mogłaby być sprzedawana wewnątrz grupy. PGE uzyskałaby dzięki temu połączeniu niezależność od innych uczestników krajowego rynku, co pozwoliłby jej z kolei w dużym stopniu kształtować wysokość cen niezależnie od innych przedsiębiorców.”

Znaczna koncentracja nastąpiłaby również na krajowym rynku sprzedaży detalicznej energii. W praktyce zniknąłby jeden z największych konkurentów PGE (obok następnych w kolejności Tauronu i Enei). Konsolidacja największego producenta i sprzedawcy energii na rynku detalicznym z jednym z największych dotychczasowych konkurentów, również sprzedającym energię, w ocenie Urzędu stanowiłaby poważne zagrożenie dla struktury rynku i w istotnym stopniu ograniczyłaby odbiorcom energii elektrycznej możliwość wyboru dostawcy. ” (wytłuszczenie – S.S.)

Prezes UOKiK nie znalazł podstaw do wydania zgody nadzwyczajnej na koncentrację.

PGE poinformowała w komunikacie prasowym, że nie zgadza się z decyzją i złoży od niej odwołanie (treść komunikatu PGE).

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Styczeń 14, 2011 14:37
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found