SOKiK podtrzymał karę za brak zgłoszenia zamiaru koncentracji

Piotr S. Borowiec
Dodane przez Piotr S. Borowiec Listopad 23, 2010 19:45

SOKiK podtrzymał karę za brak zgłoszenia zamiaru koncentracji

W dniu dzisiejszym Prezes UOKIK poinformował o utrzymaniu przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kary nałożonej na Samorząd Województwa Podkarpackiego w związku z niezgłoszeniem w terminie zamiaru koncentracji. O ile sprawa jest dobrym przykładem promującym wśród przedsiębiorców Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, dla mnie stała się okazją do odświeżenia informacji na temat kar nakładanych przez Prezesa UOKiK za niezgłoszenie koncentracji.

I tak, według danych statystycznych dostępnych na stronach UOKiK TU, do chwili obecnej Prezes UOKiK wydał 27 decyzji, nakładających na przedsiębiorców kary z tytułu dokonania koncentracji z naruszeniem przepisów notyfikacji.

Znamiennym jest, że przeważająca większość decyzji Prezesa UOKiK nakładających kary w związku z niezgłoszeniem zamiaru koncentracji wydawana jest w postępowaniach wszczynanych na wniosek stron, które post factum, w notyfikacji dokonanej już koncentracji upatrują szansy na uniknięcie ustawowych sankcji. Lektura większości uzasadnień nie pozostawia złudzeń, co do podejścia Prezesa UOKiK oraz sądów w ocenie takiego zabiegu.

Natomiast jeśli chodzi o wysokość kar nakładanych przez Prezesa Urzędu, co do zasady, nie osiągają one ustawowego progu maksymalnego (tj. 10 % przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary).  Biorąc pod uwagę relację wysokości kary do wielkości osiągniętego przychodu (na podstawie publicznie dostępnych danych finansowych ukaranych podmiotów), w czterech analizowanych przeze mnie wyrywkowo przypadkach decyzji z lat 2007-2009 kary te nie przekroczyły przedziału 0,010-0,011% obrotu osiągniętego w poprzednim roku obrotowym, co w praktyce oznacza, że mamy do czynienia ze swego rodzaju karą ryczałtową.

Ciekawostką, która jak sądzę jest warta odnotowania, jest decyzja Prezesa UOKIK z 2009 r., na podstawie której została wymierzona maksymalna kara pieniężna (10% wielkości przychodu uzyskanego przez penitenta w poprzednim roku obrotowym) za niewykonanie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji. Kara w wysokości …. 180 PLN, została nałożona na podstawie tej decyzji ;)

 Si a jure discedas, vagus eris et erunt omnia omnibus incerta….

Piotr S. Borowiec
Dodane przez Piotr S. Borowiec Listopad 23, 2010 19:45
Napisz komentarz

1 Komentarz

  1. Katarzyna Mrzygłód Listopad 23, 20:52

    Też czytałam tę decyzję! Swoją drogą ciekawe, że UOKiK ujawnił publicznie wysokość kary oraz procent przychodu jaki ona stanowi.

    Odpowiedz na ten komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Kliknij tutaj, aby anulować odpowiadanie.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found