SOKiK podtrzymał karę za brak zgłoszenia zamiaru koncentracji

Piotr S. Borowiec
Dodane przez Piotr S. Borowiec Listopad 23, 2010 19:45

SOKiK podtrzymał karę za brak zgłoszenia zamiaru koncentracji

W dniu dzisiejszym Prezes UOKIK poinformował o utrzymaniu przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kary nałożonej na Samorząd Województwa Podkarpackiego w związku z niezgłoszeniem w terminie zamiaru koncentracji. O ile sprawa jest dobrym przykładem promującym wśród przedsiębiorców Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, dla mnie stała się okazją do odświeżenia informacji na temat kar nakładanych przez Prezesa UOKiK za niezgłoszenie koncentracji.

I tak, według danych statystycznych dostępnych na stronach UOKiK TU, do chwili obecnej Prezes UOKiK wydał 27 decyzji, nakładających na przedsiębiorców kary z tytułu dokonania koncentracji z naruszeniem przepisów notyfikacji.

Znamiennym jest, że przeważająca większość decyzji Prezesa UOKiK nakładających kary w związku z niezgłoszeniem zamiaru koncentracji wydawana jest w postępowaniach wszczynanych na wniosek stron, które post factum, w notyfikacji dokonanej już koncentracji upatrują szansy na uniknięcie ustawowych sankcji. Lektura większości uzasadnień nie pozostawia złudzeń, co do podejścia Prezesa UOKiK oraz sądów w ocenie takiego zabiegu.

Natomiast jeśli chodzi o wysokość kar nakładanych przez Prezesa Urzędu, co do zasady, nie osiągają one ustawowego progu maksymalnego (tj. 10 % przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary).  Biorąc pod uwagę relację wysokości kary do wielkości osiągniętego przychodu (na podstawie publicznie dostępnych danych finansowych ukaranych podmiotów), w czterech analizowanych przeze mnie wyrywkowo przypadkach decyzji z lat 2007-2009 kary te nie przekroczyły przedziału 0,010-0,011% obrotu osiągniętego w poprzednim roku obrotowym, co w praktyce oznacza, że mamy do czynienia ze swego rodzaju karą ryczałtową.

Ciekawostką, która jak sądzę jest warta odnotowania, jest decyzja Prezesa UOKIK z 2009 r., na podstawie której została wymierzona maksymalna kara pieniężna (10% wielkości przychodu uzyskanego przez penitenta w poprzednim roku obrotowym) za niewykonanie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji. Kara w wysokości …. 180 PLN, została nałożona na podstawie tej decyzji ;)

 Si a jure discedas, vagus eris et erunt omnia omnibus incerta….

Piotr S. Borowiec
Dodane przez Piotr S. Borowiec Listopad 23, 2010 19:45
Napisz komentarz

1 Komentarz

  1. Katarzyna Mrzygłód Listopad 23, 20:52

    Też czytałam tę decyzję! Swoją drogą ciekawe, że UOKiK ujawnił publicznie wysokość kary oraz procent przychodu jaki ona stanowi.

    Odpowiedz na ten komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found