Wytyczne w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji UOKiKu

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Październik 27, 2010 00:07

Wytyczne w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji UOKiKu

W dniu 21 października 2010 r. nota bene – Europejskim Dniu Konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pierwsze Wytyczne w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji.

Poniżej spis treści wytycznych:

I. Kryteria zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK.
1. Podstawowe przesłanki związane ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji
1.1. Zamiar koncentracji
1.2. Pojęcie przedsiębiorcy
1.3. Kryterium obrotów
1.4. Skutki na terytorium RP
2. Formy koncentracji
2.1. Katalog form koncentracji
2.2. Połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców
2.3. Przejęcie kontroli
2.3.1. Sposoby przejęcia kontroli
2.3.2. Bezpośrednie i pośrednie przejęcie kontroli
2.3.3. Przejęcie kontroli przez jednego lub więcej przedsiębiorców
2.3.4. Kontrola pozytywna i negatywna
2.3.5. Przejęcie kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami
2.3.6. Przejście z kontroli sprawowanej wspólnie na kontrolę sprawowaną w sposób wyłączny oraz z kontroli sprawowanej w sposób wyłączny na kontrolę wspólną
2.3.7. Aktywne i bierne przejęcie kontroli
2.4. Utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy
2.5. Nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy
3. Wyłączenia spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji
3.1. Katalog wyłączeń
3.2. Obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekracza 10 mln euro na terytorium RP
3.3. Czasowe nabycie lub objęcie przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży
3.4. Czasowe nabycie lub objęcie przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności
3.5. Zamiar koncentracji następującej w toku postępowania upadłościowego
3.6. Zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej
4. Liczenie obrotów na potrzeby zgłoszenia zamiaru koncentracji
4.1. Rok obrotowy
4.2. Obrót grupy kapitałowej
4.3. Różnice w składzie grupy kapitałowej
4.4. Obrót globalny i obrót uzyskiwany na terytorium RP
4.5. Przeliczanie wartości walut na euro
4.6. Ogólna reguła dotycząca obliczania obrotu
4.7. Szczegółowe reguły dotyczące obliczania obrotu
4.8. Sposób obliczania obrotu uzależniony od szczególnych rodzajów koncentracji
5. Koncentracje o wymiarze wspólnotowym
5.1. Zasada wyłącznej kompetencji KE do rozpatrywania koncentracji o wymiarze wspólnotowym
5.2. Progi wspólnotowe
5.3. Definicja koncentracji wspólnotowej
II. Procedura notyfikacji zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK
1. Podmioty zobowiązane do zgłoszenia zamiaru koncentracji
1.1. Strony postępowania w sprawie koncentracji
1.2. Łączenie się przedsiębiorców
1.3. Przejęcie kontroli
1.4. Utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy
1.5. Nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy
1.6. Zgłoszenie zamiaru w sytuacji kiedy obowiązek zgłoszenia spoczywa na więcej niż jednym przedsiębiorcy
1.7. Koncentracje dokonywane za pośrednictwem podmiotów zależnych
1.8. Koncentracje wieloetapowe
1.9. Koncentracje dokonywane za pośrednictwem wehikułów korporacyjnych
2. Moment w którym należy notyfikować zamiar koncentracji
3. Postępowanie przed Prezesem UOKiK
3.1. Gdzie należy złożyć zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców
3.2. Możliwość konsultacji z pracownikami UOKiK kwestii związanych ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji
3.3. Uwagi ogólne dotyczące wniosku zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców
3.4. Szczegółowe kwestie dotyczące sporządzenia zgłoszenia zamiaru koncentracji
3.4.1. Rozdział I WID
3.4.2. Rozdział II WID
3.4.3. Rozdział III WID
3.4.4. Rozdział IV WID
3.4.5. Rozdział V WID
3.4.6. Rozdział VI WID
3.4.7. Rozdział VII WID
3.4.8. Rozdział VIII WID
3.4.9. Rozdział IX WID
3.4.10. Rozdział X WID
3.5. Kompletność wniosku zgłoszeniowego
3.6. Opłaty związane ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji przedsiębiorców
3.7. Dowody w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji
3.8. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
3.9. Rola innych przedsiębiorców (konkurentów, kontrahentów uczestników koncentracji) w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji
3.10. Obowiązek współpracy
3.11. Liczenie terminów w postępowaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji
3.12. Decyzje wydawane w postępowaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji rozstrzygające co do istoty sprawy
3.13. Inne sposoby zakończenia przez Prezesa UOKiK postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji
3.13.1. Zwrot wniosku
3.13.2. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
3.13.3. Umorzenie postępowania
III. Sankcje za niezgłoszenie zamiaru koncentracji i uchybienie innym przepisom związanym z koncentracjami
1. Uwagi ogólne na temat sankcji związanych z koncentracjami
2. Kary pieniężne nakładane na przedsiębiorców
3. Kary pieniężne nakładane na osoby pełniące funkcję kierowniczą lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy
4. Konsekwencje nie mające charakteru finansowego
5. Wysokość kar pieniężnych

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Październik 27, 2010 00:07
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found